Katwijk heeft geen vet meer op de botten

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk: “Leervermogen politiek onder de maat”

In de vorige raadsperiode werd door een raadslid aan wethouder Mostert gevraagd of de gemeenteraad het laatste woord zou hebben bij het ondertekenen van een contract met het Rijksvastgoedbedrijf over Valkenhorst. Na enig geaarzel en gedraai werd daar uiteindelijk positief op geantwoord. Kort daarop kregen we het bericht dat het college op eigen houtje een contract had ondertekend. Inmiddels is gebleken dat deze onverstandige daad onze inwoners in totaal misschien wel honderd miljoen euro gaat kosten. Dat kan allemaal in Katwijk.

Formeel mocht B&W dit doen. B&W mag zelfstandig contracten afsluiten zodat ze niet voor elk wissewasje naar de raad hoeven. Maar dit was geen wissewasje. Toen ik er een klein jaar later in 2021 naar vroeg bleek men op dat moment nog steeds geen idee van de (financiële) consequenties te hebben. Dat had ik echt niet voor mogelijk gehouden.

Bron: Impactanalyse Valkenhorst

Daarna is er onderzoek gepleegd en bleek dat dit contract wel eens in de orde van grootte van 100 miljoen euro zou kunnen gaan kosten. Dit afhankelijk van wat je allemaal meerekent en wat je als luxe wilt beschouwen. Dat is in Nederland een recordbrekend enorm verlies op een gebiedsontwikkeling. Ik ben persoonlijk blij dat ik dat niet op mijn geweten heb. Het is immers veroorzaakt door verwijtbaar falen van onze bestuurders. Het is in ieder geval zo’n enorm bedrag dat we als gemeente failliet zouden zijn gegaan als het in zijn geheel in de recent behandelde meerjarenbegroting zou zijn opgenomen.

Creatief boekhouden

Dat is precies de reden waarom er andersom is gewerkt in de begroting. Er is eerst een flinke verhoging van de belastingen toegepast. Vervolgens zijn in de verder gelegen jaren alleen die bedragen opgenomen die binnen dit kader betaalbaar zijn. De rest is gewoon buiten beeld gebleven en niet meegerekend. Die investeringen staan allemaal op reservelijstjes en worden in de komende jaren geleidelijk de begroting in gefietst. Op die manier hoeven de belastingverhogingen niet in een klap te worden toegepast.

Natuurlijk hoopt men dat het Rijk de komende jaren misschien wat toegeeflijker zou kunnen worden zodat de soep over enige tijd minder heet wordt opgediend. Hoop is een slechte raadgever. Er zijn echt geen signalen dat het Rijk het wurgcontract met Katwijk gaat ontbinden. Vooralsnog moeten we concluderen dat de enorme lasten, die dus voor een groot deel niet zichtbaar zijn gemaakt in de begroting, op enige termijn de zelfstandigheid van onze gemeente in gevaar gaan brengen. We kunnen Valkenhorst gewoon niet betalen met onze huidige inwoners. De gevolgen zijn desastreus. De regio en ook het Rijksvastgoedbedrijf (lees: Ministerie van Financiën) die de vruchten gaan plukken lachen ons vierkant uit.

Katwijk heeft geen vet meer op de botten

Het Gat van Valkenhorst kan heel goed leiden tot een toekomstige gedwongen fusie met Leiden en Oegstgeest. De professionals hebben daar geen problemen mee, maar u misschien wel. Het staat ook vast dat zo’n beetje al ons geld de komende jaren richting het enorme Gat van Valkenhorst zal gaan. Inwoners gaan de hoofdprijs betalen, krijgen er naast overlast en verstening van de omgeving nauwelijks iets voor terug, en moeten tegelijkertijd op een houtje bijten qua voorzieningen in de bestaande dorpen. Dit krijgt gevolgen voor alle sectoren, van wegenaanleg via sportvoorzieningen tot het stadspark op de Kwakelwei. Alles wat enigszins tot luxe kan worden gerekend of wat misbaar is kan straks niet meer gerealiseerd worden. Wethouder Soetendal kan met zijn sociaal-maatschappelijke portefeuille straks niets meer van de grond krijgen. En straks dus ook geen fietstunnels meer en geen extra voetbalveld bij Valken68 en nu al geen veldvernieuwing bij de Rijnvogels. Het geld is gewoon op. Elke niet geplande uitgave zal helaas direct leiden tot weer extra belastingverhogingen zei de accountant vorige maand nog. Dat bleek al aan het einde van de vorige raadsperiode toen er plotklaps geen dekking kon worden gevonden voor de onverwacht noodzakelijke uitgave voor een wegverbetering ter ontsluiting van Valkenhorst. Op dat moment gingen bij KiesKatwijk alle alarmbellen rinkelen.

Gemeenteraad weigert om roer in handen te nemen

Om dit soort voor Katwijk fatale besluiten als het wurgcontract over Valkenhorst in de toekomst te voorkomen heeft KiesKatwijk een motie ingediend om toekomstige megacontracten voortaan uitsluitend na voorafgaande goedkeuring door de raad af te sluiten. Geen enkele partij in de gemeenteraad heeft ons daarin gesteund! De motie werd dus unaniem afgewezen. Tot zover het leervermogen van de politiek.

Deze problematiek gaat binnenkort opnieuw spelen bij Zijlhoek/de Woerd. Ergens is blijkbaar beslist dat daar ook heel veel woningen moeten komen. Ons voorstel om daar om die reden voorkeursrecht voor de gemeente te vestigen werd eerder al door B&W afgewezen. Een teken aan de wand. Welke afspraken zijn er al gemaakt met projectontwikkelaars? De gemeenteraad slaapt door en heeft geen idee. En de nieuwe bezems in de raad blijken nauwelijks veegvermogen te hebben. Zij houden zich bezig met vlaggen in de raadzaal plaatsen en een nachtbus. Ondergetekende is niet boos, maar wel teleurgesteld.

Jaap Haasnoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com