Katwijkse politiek, dit zijn de beschamende feiten

De Kracht van Lokale politiek


De nieuwe soberheid
In het
vorige bericht hebben wij gemeld dat we een soberder uitgavenbeleid van de
gemeente willen. Dat is niet alleen omdat we de belastingen en tarieven laag
willen houden voor de bevolking die steeds armer wordt. Reken er maar op dat minstens
een kwart van de inwoners geen cent meer te makken heeft als ze hun reguliere
uitgaven hebben gedaan. Het is niet voor niks dat de snelst groeiende business
momenteel de voedselbank is.
Belastinggeld nuttig besteden
Een tweede
argument is dat we geld willen vrijmaken of overhouden voor bestedingen die erg
noodzakelijk zijn en die ook zeer van nut zijn voor de Katwijkers. KiesKatwijk
heeft in dat verband de noodzakelijke tunnel in de N206 op de politieke agenda
gezet. Ook al is dit een provinciale weg, we zullen er rekening mee moeten
houden dat we daaraan een financiële bijdrage leveren. En ook over de toekomstige
Tjalmaweg (Rijnlandroute) maken we ons ernstige zorgen. Ons eigen bestuur is hier
gewoon bewust akkoord gegaan met een hele slechte en voor de provincie zo
goedkoop mogelijke oplossing. Slechts de dames Anita van Ginkel & Nelly Smits
hebben in de gemeenteraad tegen gestemd. Wij zijn hier verbijsterd over. Alleen
dankzij de heisa die vooral door ons is gemaakt en door het feit dat we straks
verkiezingen hebben zeggen de andere partijen nu ineens ook voor een
fatsoenlijke oplossing te zijn. Hun stemgedrag was tot nog toe anders.
Slag om de arm
Maar ze
zeggen er overigens wel bij “mits betaalbaar” en dat is geen duidelijk
gedefinieerd begrip. Ze kunnen dus altijd nog van mening veranderen na de
verkiezingen. KiesKatwijk heeft in haar programma precies aangegeven hoe die
tunnel(s) gefinancierd kunnen worden. Dankzij onze lobby bij de Provinciale
Staten en onze aldaar aangedragen oplossingen die zijn overgenomen door een
meerderheid in de provincie kunnen we de bovengrondse snelweg nu ondergronds
krijgen.
KiesKatwijk is resultaatgericht
KiesKatwijk
heeft de provinciale partijen ingestoken dat er 29 miljoen euro provinciaal
geld van de Duinpolderweg verschoven zou kunnen worden naar een betere
inpassing van de Rijnlandroute. De partijen 50PLUS en CU/SGP hebben onze
suggestie direct overgenomen en vervolgens zijn zelfs coalitiepartijen in de
provincie, zoals SP en D66, daar ook mee akkoord gegaan. Er is dus nu een
(virtuele) meerderheid in de Provinciale Staten voor de door ons gedane
suggestie. Het CDA te Katwijk zegt dat het CDA in de provincie nu ook om is.
Daar zijn nog geen bewijzen voor. Ik zie dus graag de (aankondiging van de) motie
tegemoet in de Provinciale Staten die dat onderstreept.
Succes heeft vele vaders
Sommige partijen
slaan zich nu in verband met de verkiezingen op de borst dat ze de N206 tunnel
steunen. De feiten zijn dat dit een idee is van een burgerinitiatief dat enige
jaren geleden op grove wijze van tafel is geveegd door de gemeente. De partijen
in de raad hebben zich er nooit voor ingespannen omdat ze het niet belangrijk
genoeg vonden en omdat ze verbeeldingskracht en visie tekort komen. KiesKatwijk
heeft het idee uit de bevolking weer nieuw leven ingeblazen en de realisatie
ligt nu binnen handbereik.
We willen ons geld terug
Er ligt trouwens
ook nog eens 37,5 miljoen euro van Holland-Rijnland voor de Duinpolderweg op de
plank die naar de Rijnlandroute kan. En alweer is het KiesKatwijk die heeft
aangetoond dat de inwoners van Katwijk meer betalen aan die weg in de
Bollenstreek dan de inwoners van de vijf bollengemeenten. Niet minder dan 20%
van die 37,5 miljoen euro wordt door Katwijk opgehoest ! Je gelooft het bijna
niet, maar dit zijn de feiten waarmee uw gemeenteraad akkoord is gegaan
destijds. Natuurlijk zijn ze er ingeluisd door B&W maar dat ontslaat ze
niet van hun verantwoordelijkheid.
Dat Katwijkse
geld wil KiesKatwijk terughalen want de Bollenstreek betaalt helemaal niks aan
de N206 bij Katwijk aan den Rijn. Het nut en de noodzaak van die Duinpolderweg
worden overigens betwijfeld en het Rijk gaat er niet aan meebetalen. Eerlijk
gezegd is die weg alleen maar op het lijstje van Holland-Rijnland gekomen om zo
de bollengemeenten over te kunnen halen om de Rijnlandroute te steunen. Een vorm
van smeergeld zou je kunnen zeggen.

De enige reden was om de Rijnlandroute en daarmee de woningbouw op Valkenburg
niet in gevaar te brengen. Om dezelfde reden heeft het bestuur van Katwijk de
kosten voor de inpassing van de provinciale N206 voor eigen rekening genomen.
Een ongelooflijke strategische blunder die ons alweer goud kost. Die N206 bij
Katwijk aan den Rijn is gewoon onderdeel van de Rijnlandroute en moet dus onder
hetzelfde regiem gefinancierd en gerealiseerd worden.

Thuisblijven is geen optie
In Katwijk
is tot op heden geen actie genomen om zowel in Holland-Rijnland als bij de
provincie onze belangen alsnog met harde hand te verdedigen. Het huidige
College van B&W is aan het pappen en nathouden tot de verkiezingen voorbij
zijn en dan zal bepaald worden hoe het verder gaat. Het hangt dan zuiver van de
zetelverhoudingen af of er ook werkelijk iets gaat gebeuren of dat men de tunnelplannen
afserveert met de smoes dat het te duur is. Stemmen op 19 maart is dus erg
belangrijk. Thuisblijven is echt geen optie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com