KiesKatwijk gaat het anders doen….. als u ons steunt.

De Kracht van Lokale politiek

Katwijk heeft een herstelplan nodig

KiesKatwijk komt met zo’n herstelplan om de financiële positie van de gemeente Katwijk te versterken. Wij staan er heel slecht voor en daar gaat iedere inwoner straks wat van merken. KiesKatwijk verwijt dit college en met name de wethouder van Financiën dat hij zijn werk niet goed gedaan heeft. En dat gaat echt niet alleen over de DSV kwestie die Katwijk bijna de kop gekost heeft. Dat was slechts het zoveelste symptoom van zwak bestuur en een gebrekkige organisatie. Er moeten andere mensen op de bok. En er moeten snel plannen in uitvoering worden genomen om de ergste problemen te voorkomen. Het programma van KiesKatwijk geeft daarvoor de richting aan. En wij hebben de mensen met de juiste competenties en de visie om die plannen uit te realiseren.

Zwak bestuur heeft zijn sporen nagelaten

Door zwak bestuur is de financiële positie van Katwijk jaar op jaar uitgehold. In plaats van de juiste maatregelen te nemen heeft de heersende coalitie de situatie alleen maar erger gemaakt. Al onze moties en voorstellen om het tij te keren werden naar de prullenmand verwezen. Er is ontzettend veel geld over de balk gegooid. Dat was mede mogelijk omdat de coalitiepartijen alles kritiekloos afstempelen, daarbij gesteund door sommige oppositiepartijen. De problemen waar we voor staan worden continu met “niets aan de hand verhaaltjes” gebagatelliseerd. Dat toedekken en verbloemen is verwijtbaar. Als er niets gebeurt gaat de wal het schip keren en dat levert erg veel schade op.

Na de verkiezingen komt de klap

We zien een technocratische benadering bij de huidige machthebbers. “Als we straks tekort komen gaan we keuzes maken” is het gezegde. Met ongewijzigd beleid is het absoluut zeker dat we de komende jaren enorm veel geld tekort gaan komen. Daarom spreken wij ook over een dreigend faillissement. Maar wat betekent dat eigenlijk voor onze inwoners? Die te maken keuzes zijn niets anders dan draconische maatregelen die alle inwoners gaan treffen. Maar dat wordt er niet bij verteld. De lokale belastingen zullen na de verkiezingen noodgedwongen naar het hoogst mogelijke niveau gaan. Er is straks echt geen geld meer voor de leuke of voor de sociale dingen die sommige partijen u nu beloven. Het vijfde voetbalveld voor Valken ‘68 gaat er echt niet meer komen, het geld is op. En dat is slechts een voorbeeld!

Onze inwoners worden de dupe van zwak bestuur

Het is dus niet een abstracte kwestie van “aan knoppen draaien” maar er gaan heel veel mensen de dupe worden. Door de torenhoge lasten zullen sommige mensen zelfs in financiële problemen komen. En door het asociale woningbouwprogramma op Valkenhorst komen er veel te weinig betaalbare woningen beschikbaar. Tegelijkertijd moeten de 30% lage inkomens in Katwijk, die straks zelf niet op Valkenhorst kunnen wonen, wel via de gemeentebegroting op elke dure woning in Valkenhorst (die vooral door expats gekocht zullen worden) meer dan 21.000 euro bijleggen. Dat is geld waarvoor we ook heel veel voetbalvelden hadden kunnen aanleggen. Als we op Valkenhorst zwarte cijfers schrijven hoeven de belastingen niet extreem verhoogd te worden. Deze feiten worden u vanzelfsprekend niet verteld door de mensen die de problemen veroorzaakt hebben of die ze niet voorkomen hebben. Onze plannen zijn er op gerichten om de gemeentelijke uitgaven te verminderen door zwarte cijfers op Valkenhorst te schrijven, ons te concentreren op kerntaken en daardoor de personeelsformatie op het gemeentehuis te verkleinen.

KiesKatwijk gaat het anders doen

KiesKatwijk wil het dus anders doen dan alle andere partijen. Maar dat gaat alleen lukken als we voldoende zetels veroveren. Zo simpel is het. Wij gaan de contracten over Valkenhorst openbreken. Daar hebben we een haalbaar plan voor dat ongeveer 1300 extra betaalbare woningen oplevert. Daarnaast gaan we de gemeentefinanciën herstructureren. Ook daar hebben we een uitvoerbaar spoorboekje voor. Die plannen zijn op onze website te vinden. U kunt meehelpen om de problemen te voorkomen en om de gevolgen niet op de inwoners af te wentelen door op ons te stemmen. Alleen met voldoende zetels voor KiesKatwijk kunnen we ook andere partijen op onze lijn krijgen en zo de koers van de gemeente Katwijk bijsturen. Dat is in ieders belang.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com