KiesKatwijk heeft een blijde boodschap

De Kracht van Lokale politiek


Missie geslaagd
KiesKatwijk
heeft al sinds 2014 in haar programma staan dat er in Duinvallei een permanent
park met een evenemententerrein moet komen. Dat doel is bijna bereikt.
Vooralsnog kunnen we 10 jaar vooruit met een tijdelijk evenemententerrein op
die locatie. Als er op enige termijn door de provincie een definitieve
inpassing voor de N206 is gerealiseerd kan er daarna een prachtige permanente
oplossing komen. Het idee van het Ringpark van Jan de Lange sluit ook perfect
aan op deze gedachte.
Koraalrif
KiesKatwijk
ziet zo’n evenemententerrein als een multifunctionele voorziening. Je moet
daarbij het beeld of de metafoor van een koraalrif voor ogen nemen. Dat is een
eenvoudige structuur die de juiste omstandigheden en omgeving biedt waarbinnen
tal van levensvormen in interactie met elkaar tot een buitengewone “samenleving”
of een ecosysteem kunnen komen.
Zien we hier een verdienmodel of een ecosysteem ?
Vliegkamp Valkenburg en het
evenemententerrein
Het
Vliegkamp Valkenburg vervult die functie van “moederschip” of “koraalrif” straks
ten opzichte van hightech industrie en dienstverlening. Het evenemententerrein
kan diezelfde functie van voorwaardenschepper en versneller vervullen ten
aanzien van tal van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, en allerlei
vormen van reuring en recreatie. Daar hoort ook de rust en natuurbeleving van
een park bij. Als leefbaarheidspartij staat KiesKatwijk daar volledig achter.
Megatrekker
We hebben
natuurlijk de feestweek maar daarnaast kun je er het hele jaar nog tal van
andere activiteiten realiseren. Dat hoeft niet allemaal bedacht te worden in
een ivoren toren. Misschien gaat iemand in de toekomst wel bedenken dat de
weekmarkt daar naar toe kan, of dat er vlooienmarkten worden gehouden. De
Soldaat van Oranje is ook niet door Katwijk Marketing of de ambtenarij bedacht.
Ook dat was simpel een kwestie van één man met een visie, en vervolgens de
juiste omstandigheden, en de juist mensen die op het juiste moment bij elkaar
kwamen. Daar zijn de afgelopen jaren zo’n 2,5 miljoen mensen mee richting
Katwijk gelokt.
Entrepreneurial Ecosystem
In de wetenschap
wordt de zienswijze van het koraalrif, toegepast op het bevorderen van
economische bedrijvigheid, onder het motto van “Entrepreneurial Ecosystems
onderzocht en toegepast. Dit kan betrekking hebben op zowel profit als
non-profit bedrijvigheid. In de ruimtelijke ordening zie je soortgelijke
ontwikkelingen onder de noemer van “Uitnodigingsplanologie”. Men wil geen top
down georiënteerde en gedetailleerde blauwdrukplannen meer, zoals het oude
Masterplan Valkenburg er een was. Een beperkte groep van hotemetoten wilde daarmee
op basis van eigen en groepsbelangen een stempel zetten op de ontwikkelingen. Het
plan zag er niet voor niets uit als de folder van een makelaar. De commercie
stond hier centraal.
Point of no return
De nieuwe
lijn zet veel meer het algemeen belang op de voorgrond waarbij een fatsoenlijke
afweging moet worden gemaakt tussen functies als wonen, recreëren,
bedrijvigheid en natuurbeleving. Men probeert de juist omstandigheden te
creëren voor een gewenste ontwikkeling, inspelend op wat er actueel en relevant
is.
Dat is heel
wat anders dan gedreven door eigen ambitie en carrière belangen roeptoeteren in
het verlengde van de bouwlobby. Daarom wilde “men” natuurlijk precies in het
midden van dat kostbare terrein beginnen met woningen uit te rollen. Zo kun je
alvast “een punt maken”, een point of no return. En daarom probeert men
natuurlijk ook  Unmanned Valley de nek om
te draaien, omdat niet het algemeen belang centraal staat maar iets anders. En
daarom is de gemeente Wassenaar destijds ook botweg geliquideerd tijdens de
voorbereidende beschietingen. Omdat het vooral
om geld en ambitie ging.
Terug naar Kattuk Binnen
KiesKatwijk
is laatst naar Berlijn getogen om te kijken waar die organische ontwikkelingen
met betrekking tot een evenemententerrein toe zouden kunnen leiden. Het
Mauerpark in Berlijn is zo’n beetje de grootste toeristische attractie in die
stad. Dat gebied is op heel veel punten vergelijkbaar met onze eigen
Duinvallei.
Ze hebben daarnaast
in Berlijn ook nog iets dat op heel veel punten vergelijkbaar is met ons Vliegkamp
Valkenburg. Dat voormalige vliegveld heet in Berlijn Tempelhof, en is vooral
bekend door de rol in de bekende luchtbrug tijdens de koude oorlog. Daarvan
heeft u de volgende keer nog een filmpje tegoed.
Maar nu
eerst even een soort vooruitblik op wat we over een paar jaar misschien in
Duinvallei zullen aantreffen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com