KiesKatwijk is tevreden

De Kracht van Lokale politiek

We hebben bij het onderwerp “Asiel en Integratie” op alle attentiepunten die we naar voren hebben gebracht toezeggingen gekregen vanuit het college van B&W. Er wordt dus geen beleid ontwikkeld voor uitsluitend nieuwe instroom van buitenlanders maar voor iedereen. Dat geldt natuurlijk wel heel pregnant voor het onderwerp huisvesting, maar ook voor alle andere onderwerpen, zoals educatie en inburgering. 

Onze wens of eis om ook voor jongeren, gescheiden mensen, en andere bijzondere doelgroepen te gaan bouwen is overgenomen. Daarmee kunnen we ook de braindrain beperken. Veel jongeren met een hogere opleiding gaan ergens anders wonen als ze gaan studeren of nadat ze zijn afgestudeerd. Gewoon omdat Dunavie het niet nodig vond om er ook voor hen te zijn. De corporatie heeft meer dan de helft van haar goedkoopste woningen inmiddels omgekat naar een duurdere categorie. Er komen steeds meer mensen met een kleine portemonnee en die zijn aangewezen op goedkope woningen. Aan hen mogen zelfs wettelijk geen duurdere huurwoningen meer worden aangeboden. Dit is een ernstig probleem waarvoor wij in het verleden al hebben gewaarschuwd en waarvoor wij toen ook concrete oplossingen hebben aangedragen. In overheidsland moet keer op keer de wal blijkbaar het schip keren. Dunavie heeft hier ernstige steken laten vallen. De gemeente moet nu haar verantwoordelijkheid pakken. Beter laat dan nooit. Wij hebben er goede hoop op dat dit nu gaat gebeuren onder druk van de aanzwellende vluchtelingenstroom.


Er zijn genoeg allochtonen die hier al langer wonen en die de taal nog niet goed spreken. Integratie is een must dus die doelgroep moeten we ook meepakken. Er zijn ook genoeg autochtone Nederlanders met taalachterstand (laaggeletterden) die moeten natuurlijk ook kunnen profiteren van programma’s die we gaan opzetten. En zo zijn er nog heel veel andere onderwerpen op dit terrein. We moeten trouwens ook extra aandacht geven aan talentontwikkeling van mensen die wat meer kunnen, maar die van huis uit onvoldoende stimulans en steun meekrijgen om daar iets mee te kunnen doen. Het opleidingspeil in Katwijk is veel te laag. Echter dat zijn uitwerkingen. 


Het ging nu nog om de uitgangspunten en die concrete uitwerking in plannen en programma’s komt in de volgende stap. KiesKatwijk is dus tevreden. Op deze manier wordt gewerkt volgens het gelijkheidsbeginsel, dat is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid maar gewoon ook praktisch gezien erg verstandig. Dat principe kwam nog onvoldoende tot uiting in de stukken bij het raadsvoorstel. Dat verhaal wordt mede door onze suggesties nu dus aangepast. Ik neem aan dat de ambtenaren ook gebruik zullen maken van ons rapport waarin we al onze ideeën hadden opgeschreven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com