KiesKatwijk wil de conciërge terug op school

De Kracht van Lokale politiek


Katwijk moet steeds meer uitgeven aan uitkeringen
Katwijk
geeft in 2016 ongeveer 16% meer uit aan sociale uitkeringen dan de gemeente van
het rijk aan budget ontvangt. De gemeente heeft nu het plan “Tekortreductie
2016 en verder” opgesteld.

Het
produceren van een plan is een voorwaarde om voor een zg. vangnetuitkering van
het Rijk in aanmerking te komen.  Het
primaire doel is dus op het eerste gezicht niet om de werkloosheid terug te dringen maar
om een extra uitkering van het rijk te krijgen. 
Het is natuurlijk een feit dat
de gemeente slechts op drie manieren de baanloosheid van mensen kan bestrijden.
Ten eerste door zelf banen te scheppen. En ten tweede door economische
bedrijvigheid aan te trekken en tenslotte door maatregelen te nemen die er toe leiden
dat mensen beter toegerust zijn voor de arbeidsmarkt.
Slim stelen i.p.v. zelf een wiel uitvinden
KiesKatwijk
heeft gezien dat de gemeente Den Haag een maatregel treft die direct banen
oplevert maar die tegelijkertijd ook effect heeft op de effectiviteit van
scholen. De gemeente Den Haag trekt vanaf het jaar 2017 structureel een miljoen
euro uit om daarmee conciërges bij scholen te kunnen aanstellen. 

Hiermee worden
twee doelen gediend. Ten eerste is de conciërge een onmisbare factor op de
school en daarnaast blijkt dat scholen deze functionaris in veel gevallen niet
zelf kunnen betalen. Ten tweede helpt de gemeente hierbij een aantal (moeilijk
plaatsbare) mensen (b.v. 45-plussers) aan een baan en scheelt dat uitkeringen.
Katwijk, we have a problem
De gemeente
Katwijk heeft met het oog op de toekomst een probleem met een bevolking die
relatief gezien laag opgeleid is. Op de arbeidsmarkt is er voor laagopgeleiden
een aanzienlijke concurrentie van arbeidsmigranten, terwijl het gemeentelijk
beleid er juist op gericht is de inzet van arbeidsmigranten in de regio te
faciliteren. 
De beroepsbevolking van Katwijk heeft een oververtegenwoordiging
in de categorie MBO-2/3 (bron: Economisch Agenda 2015-2019). Met name deze
categorie mensen loopt het risico hun baan kwijt te raken door de oprukkende
robotisering en automatisering. Het perspectief is dus ongunstig.
Actieprogramma
KiesKatwijk
heeft eerder gepleit voor een lokaal  actieprogramma om de talentontwikkeling van
jongeren te bevorderen en mede daardoor het opleidingspeil op termijn te
verhogen.  Dat werd natuurlijk op de automatische piloot direct van tafel geveegd. Een interne stuurgroep Economie in het gemeentehuis heeft dat later buiten de publiciteit toch weer op tafel gelegd. Het is gewoon een goed idee en om strategische redenen noodzakelijk voor Katwijk.
Vanuit datzelfde gedachtegoed pleit KiesKatwijk nu voor het beschikbaar stellen van conciërges aan
die scholen die in dit verband aantoonbaar extra inspanningen verrichten of die
te maken hebben met moeilijke omstandigheden (b.v. veel nationaliteiten in
leerlingenbestand). 
Talenten niet onder de korenmaat laten
Op veel scholen is de conciërge vanwege budgettekort verdwenen. Op de scholen die nog wel een conciërge hebben kan men met de door ons voorgestelde maatregelen budget verschuiven om extra inspanningen te doen. Leren programmeren op de basisschool is een prachtig voorbeeld, maar er is zo veel meer te doen aan talentontwikkeling.

Op 9
februari vergadert de raadscommissie over het Plan Tekortreductie van de
gemeente. KiesKatwijk vraagt dan steun van de andere partijen en van de
wethouder om ook in Katwijk de conciërge weer overal terug op school te krijgen.
Niet lullen, maar poetsen
Aan het
college en de collega’s in de gemeenteraad stellen we de volgende vragen:
  • Is men bereid om, conform het voorbeeld van de gemeente Den Haag, gelden
    vrij te maken voor het beschikbaar stellen van conciërges aan scholen ?
  • Is men  bereid om hier de voorwaarden aan te verbinden zoals door
    KiesKatwijk bepleit ?
  • Is men bereid om de maatregel van gesubsidieerde conciërges  ook in het Plan Tekortreductie op te nemen ?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com