KiesKatwijk zoekt politiek talent.

De Kracht van Lokale politiekWaarom
KiesKatwijk ?
KiesKatwijk is opgericht omdat we denken dat het anders
en beter moet in Katwijk. We zitten al een paar jaar in een crisis, en mede daardoor
is de wereld blijvend veranderd. En als onze wereld verandert moet ook het
gemeentebestuur veranderen. In Katwijk wordt door slechts enkele mensen bepaald
wat er in onze gemeente gebeurt. Ze zijn al te lang aan het bewind en krijgen
te weinig tegengas. Als de kiezer daar geen verandering in brengt gaan straks dezelfde
mensen gewoon weer op de oude voet verder. Een nieuw dienstbaar bestuur vraagt
dus nieuwe mensen met een frisse blik. KiesKatwijk wil met die mensen de
politiek opschudden en een tegenwicht bieden. Zonder tegenwicht is de balans
zoek en komt er weinig terecht van de kerngedachte van democratie. De kloof
tussen politiek en burger wordt dan nog groter en dat is slecht voor Katwijk en
haar inwoners.

Andreasplein niet volbouwen !

Het
Gemeentebestuur moet echt anders !
Politici vertellen u steeds weer dat de burger moet
veranderen en dat u uw eigen problemen maar zelf moet gaan oplossen.
KiesKatwijk is van mening dat vooral het Bestuur zelf moet veranderen en ons
geen problemen maar oplossingen moet bezorgen. Burgers moeten meer kansen
krijgen om invloed op het beleid uit te oefenen. Belangrijk zijn leefbaarheid
en een nuttige besteding van ons belastinggeld. Niet alles is verkeerd in
Katwijk maar er is nog veel ruimte voor verbetering. 
 
Het
gaat om de belangen van onze eigen inwoners !
Het geld van de gemeente moet vooral ten goede komen
aan de eigen inwoners. De inwoners worden steeds armer maar de gemeente gaat
gewoon door met uw geld aan de verkeerde zaken te besteden. Een gemeentebestuur
dat doet wat inwoners vragen had bijvoorbeeld net als Voorschoten al lang een
ondertunnelde N206 geregeld. De ondertunneling van de N206 wordt echter met man
en macht tegengewerkt. De afgelopen jaren zijn er vele miljoenen weggegeven aan
de regio Holland-Rijnland voor projecten waar u echt niet op zit te wachten. Katwijk
is de melkkoe voor de regio. Er zijn ook miljoenen euro’s besteed aan de
inmiddels utopisch geworden woningbouw op Vliegveld Valkenburg, terwijl er
bouwrijpe grond in overvloed is. KiesKatwijk vindt dat we het open landschap
van deze locatie moeten behouden. We moeten er naar streven om het reeds
bebouwde gedeelte te gebruiken als een broedplaats voor nieuwe hoogwaardige
werkgelegenheid en voor innovatieve bedrijvigheid. Wonen kan elders goedkoper
en met minder schade aan de leefbaarheid. En zo kunnen we nog wel even
doorgaan. Over een zwembad dat twee keer teveel kost, over het Zeehos waar alle
afspraken met omwonenden zijn geschonden, over de aanval op het Andreasplein of
over de oprukkende verstening van onze dorpskernen.

Verstening van de leefomgeving door hoge bouwdichtheden

Het
is tijd voor verandering !
KiesKatwijk denkt dat er een nieuwe partij en nieuwe
mensen nodig zijn omdat u anders meer van hetzelfde krijgt. Wij willen de
kiezers een kans geven om die wisseling van de wacht voor elkaar te krijgen.
Met een splinterpartijtje gaat dat niet lukken. Onze ambitie is daarom om zo
groot te worden dat we ook echt het verschil kunnen maken. We doen straks een
beroep op de kiezer om dat voor elkaar te krijgen. En daarom hebben we ook meer
politiek talent nodig om deze klus te kunnen klaren. We bekijken dat gewoon
nuchter en zakelijk. We doen de kiezer een aanbod om de komende vier jaren de
koers te verleggen. Dat is een hele onderneming. En dus adverteren we ook net
als een onderneming om Katwijkers te interesseren om daar aan mee te helpen.
Als raadslid of in een andere rol.

Deze groene long moet open blijven

Wie
zoeken wij ?
Gewoon gezond
verstand, interesse in de publieke zaak, nieuwsgierigheid, en vooral een open
en op samenwerking gerichte houding maken iemand heel geschikt als
vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Maar misschien zien we wel iets over het
hoofd en heeft u veel betere redenen om uzelf te melden. Of misschien kent u
wel een andere inwoner waarover u ons wilt tippen.
Aarzel
niet !
Oud of jong, rijk of arm, man of vrouw, kortom iedereen
die met ons wil gaan werken aan een ander bestuur van Katwijk roepen we op zich
te melden via dit mailadres: kieskw2014@gmail.com  Kijk voor meer informatie en de profielschets
van KiesKatwijk op deze site: http://kieskatwijk.nl/  of bel voor meer informatie 06 – 24 71 79 40.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com