Noordzeepassage, buigen of barsten

De Kracht van Lokale politiek

Dilettantisme
Buigen of barsten betekent in beide gevallen schade. Het dilettantisme rond het dossier van de bibliotheek, het Cultuurhuis of
zo men wil het Kennis en Cultuurcentrum is ongekend. Er is jarenlang
aangemodderd en daarbij zijn er miljoenen verbrand zonder enig
resultaat. Behalve dan dat het imago en de goodwill van de
bibliotheek bij het publiek door dit beleid volkomen te grabbel zijn
gegooid. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een aan alle kanten te
duur en te risicovol voorstel binnenkort door een verstandige
gemeenteraad wordt goedgekeurd. En anders zal de VVE van de bewoners
boven de Noordzeepassage wel zo verstandig zijn om niet mee te
werken. Dat men dit risico genomen heeft is een teken van bestuurlijk amateurisme.
 
Titanic
Zo’n
fiasco kan natuurlijk niet zonder politieke gevolgen blijven.
Stelselmatig zijn jaar op jaar de verkeerde besluiten genomen. Een
coalitie-meerderheid in de gemeenteraad heeft dit steeds geslikt om
uiteenlopende oneigenlijke motieven. Maar een elastiekje kun je ook
te ver proberen uit te rekken en dan gaat het mis. Ik voorspel u dat
de wal binnenkort het schip gaat keren. Zoiets levert meestal nogal
wat schade op.
Het
kan zoveel beter
KiesKatwijk
heeft reeds vier keer eerder alternatieven gepresenteerd voor de
onwijze plannen in winkelcentrum Zeezijde. Volgende week komen wij
voor de vijfde maal met een alternatief dat op alle punten beter
scoort dan de Noordzeepassage. Maar eerst nog even twee punten waar
het college van B&W voortdurend mee schermt.
Het
Centrum
Er
is lang geleden al in het kader van bezuinigingen bij de bibliotheek
afgesproken dat er een hoofdvestiging komt in Katwijk aan Zee, en
drie filialen in Valkenburg, Rijnsburg en de Hoornes, of Katwijk
Noord zoals sommigen zeggen. KiesKatwijk kan leven met die opzet en
wil daar ook aan vasthouden. Tegelijkertijd betreuren we het dat
Katwijk aan den Rijn niet meer bediend wordt.
In
het vorige college had de toenmalige burgemeester de portefeuille.
Hij heeft bedacht dat onder Katwijk aan Zee de directe omgeving van
het winkelcentrum Zeezijde moest worden verstaan. Er is letterlijk
met een balpen op de kaart een rondje direct rond het winkelcentrum
getekend. Dat was het “zoekgebied” waar het moest gebeuren.
Uiteraard opnieuw gesteund en goedgekeurd door de
coalitie-meerderheid. Dat streepje liep bijvoorbeeld over de
Zuidstraat. Dus de noordzijde van de Zuidstraat viel in het
zoekgebied en de zuidzijde viel er buiten.
Centrale
ligging
Toen
KiesKatwijk met een alternatief kwam dat twee meter buiten het
zoekgebied lag werd daar dus niet eens naar gekeken. KiesKatwijk
vindt dat elke goede plek die binnen het dorpsdeel Katwijk aan Zee
valt in principe in aanmerking komt voor de vestiging van een
bibliotheek met een zaaltje. Dat was de oorspronkelijke bedoeling van
de gemeenteraad bij het vestigingsbeleid van de bibliotheekorganisatie.
Bij de selectie van een goede plek moet je echter naar meerdere aspecten kijken en je niet laten inperken door het Zeezijde fetisjisme. 
Door de locatie wat meer landinwaarts te kiezen kom je tegemoet aan
de inwoners van Katwijk aan den Rijn die we het bibliotheekfiliaal
hebben afgepakt. KiesKatwijk gaat dat voorstellen. Een cultuurcentrum
is er voor de bevolking en is niet bedoeld voor het bevorderen van de
retail omzet.
Het
financieel plafond
In
een poging om de schade te beperken is destijds door de gemeenteraad
een motie aangenomen met als strekking dat de hoofdvestiging van de
bibliotheek niet meer dan 11 miljoen euro mag kosten. Door een
ongelukkige formulering van die tekst kan het college daar nu het
volgende van maken. We halen 11 miljoen uit de gemeentelijke spaarpot
en we boren daarnaast een aantal andere potjes aan om meer geld te
kunnen besteden. Ook houden we een aantal kosten buiten beschouwing
zodat die niet meetellen. Vervolgens laten we een aantal problemen
bewust buiten beeld, en schuiven die naar de toekomst. Op die manier
kun je onder een ander kopje straks aanvullend geld vragen voor
aanvullende zaken die echter direct met deze bieblocatie samenhangen.
Het parkeerprobleem in het centrum hoort daarbij.
Verder
hebben we het niet over te voorziene problemen van technische en
andere aard die allemaal geld gaan kosten. De frictiekosten van de
bibliotheek is zo’n recent opgedoken verse kostenpost en zo zullen
er nog meer volgen. De vastgoedverkoper heeft al smartengeld bedongen
en gekregen door de lange duur van het proces. Het uitplaatsen van lawaaiige muziekbeoefening en andere decentrale activiteiten kost ook
geld. De bewoners boven het rampgebied zullen gecompenseerd moeten
worden. Als de aannemer aan de slag gaat komt hij ongetwijfeld
onverwachte problemen tegen die geld gaan kosten. Kortom die
Noordzeepassage is een “bleeder” van de eerste orde. De verkoper
lacht zich rot “all the way to the bank”. Voor de hoofdprijs is
hij van een onrendabel pand af waar hij alleen maar last van had.
Kortom
Het
is nauwelijks voorstelbaar dat de gemeenteraad het mijnenveld van de
Noordzeepassage gaat betreden. Er zijn teveel open einden en de financiële, politieke en praktische risico’s zijn enorm groot. Het zou een sprong in het duister zijn. Daarom is het noodzakelijk dat we op
korte termijn over een goed alternatief beschikken. KiesKatwijk komt over een paar
dagen (voor de vijfde keer) met zo’n redelijk alternatief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com