Open brief aan ChristenUnie Katwijk

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk
heeft via een open brief aan de ChristenUnie een beroep gedaan op deze fractie
om de rug recht te houden in het biebdossier. Hier is de tekst:
Keihard
besluit
Nog maar een jaar geleden hebben de Christelijke partijen
in de gemeenteraad hun handtekening gezet onder een amendement van de
ChristenUnie waarin besloten werd dat de nieuwe bibliotheekvestiging niet meer
dan 11 miljoen euro mag kosten. We weten dat alle partijen hun commitment aan
dit besluit voor de verkiezingen vele malen hebben herhaald. Het werd zelfs
plechtig beloofd aan de kiezers. Los van het plafond van 11 miljoen waren
alleen het CDA en de SGP voor de verkiezingen nog voorstander[1]
van de locatie Noordzeepassage. Een meerderheid wilde de bibliotheek dus toen op
een andere plek.
d.d. 2 november 2017
Coalitieakkoord
is glashelder
Na de verkiezingen werden er vele maanden besteed aan
geheim overleg. Er is achteraf nooit verantwoording afgelegd aan de kiezer over
wie welke standpunten om welke redenen heeft ingebracht en verdedigd. Op 5 juli
2018 kwam het coalitieakkoord ter kennis van de buitengesloten fracties en de
bevolking. In dat coalitieakkoord staat klip en klaar dat de hoofdvestiging van
de bibliotheek niet meer dat 11 miljoen euro mag kosten. Dat standpunt is niet
voor een andere uitleg vatbaar.
De letterlijke tekst van het coalitieakkoord, d.d. 5 juli 2018.
Het
doel heiligt de middelen
Nadat er nog gedurende de onderhandelingen in de maand
mei even snel door de toekomstige coalitiegenoten een locatiestudie door de
raad gejast werd om de locaties Baljuwplein en Noordzeepassage op haalbaarheid
te onderzoeken presenteert men op 20 september het resultaat. Het Baljuwplein
valt af want daar is een onbetaalbare parkeergarage noodzakelijk. Omdat de
Noordzeepassage binnen een grens van 200 meter van de ingang van de boulevardgarage
ligt hoef je hier blijkbaar niks te regelen zegt het college. Kat in het
bakkie.
Uit onderzoek blijkt dat die grens van 200 meter uit de
lucht gegrepen is en dat de gemeenteraad dus misleid is. Er is in het
parkeernormenbeleid alleen een norm dat woningen niet meer dan 100 meter van
een parkeergarage verwijderd mogen zijn. Voor grote publieksvoorzieningen moet
per geval worden bekeken wat aanvaardbaar is. Enkele tientallen meters verschil
tot de parkeergarage tussen de Noordzeepassage en het Baljuwplein is niet van
doorslaggevend belang om bij de ene investering vele miljoenen extra kosten op
te tellen en bij de andere niet. Deze handelswijze van het college is kwalijk
te noemen.
Collegevoorstel
strijdig met raadsbesluit
Ondertussen is duidelijk geworden dat de investering in
de Noordzeepassage nooit binnen de 11 miljoen euro te realiseren is. Het is
merkwaardig dat het college zich niet aan de meermalen bevestigde opdrachten
van de gemeenteraad denkt te kunnen houden.
Het collegevoorstel waarover op 18 september besloten zal
worden heeft slechts één doel. Dat doel is het kostenplafond van 11 miljoen van
tafel te halen en nieuwe voorwaarden te scheppen. Als dat voorstel wordt
aangenomen is het hek van de dam. Daar zullen geen 150 onderzoekjes en
contra-expertises wat aan kunnen veranderen.
Fatsoen
moet je doen
Ik doe een beroep op de fractie van de ChristenUnie om
principes m.b.t. het fatsoen en de betrouwbaarheid van de politiek en van ons
lokaal bestuur hoog te houden. Het laten vallen van het nog kort geleden
besloten kostenplafond, het breken van beloftes aan de kiezer en het behandelen
van het coalitieakkoord als een vodje nietszeggend papier kan nooit verantwoord
worden.
Dat de SGP fractie deze stap wel gezet heeft is
ongelooflijk maar toch waar. Hoe Gemeentebelangen en CDA dit uitleggen is ook
niet goed voorstelbaar. Dat het college van B&W een misleidende voorstelling
van zaken geeft is natuurlijk nooit te verdedigen. Uw geloofwaardigheid staat
op het spel. Maar dat niet alleen, de geloofwaardigheid en het prestige van de
gehele politiek staat op het spel. 
Dat was voor de verkiezingen !
Lakmoesproef
voor het duale bestel
Ik denk dat het dan niet zo moeilijk kan zijn wat hier
het zwaarste moet wegen. Als anderen de vastgelegde coalitieafspraken na enkele
weken al breken dan kunt u niet gebonden worden aan een college-deal die
verdedigd wordt m.b.v. een misleidende voorstelling van zaken, en die dwars
ingaat tegen recente besluiten en afspraken.
Ik wens u wijsheid en sterkte toe.
Jaap
Haasnoot
KiesKatwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com