Ordinair schoolpleingedrag in de raadzaal

De Kracht van Lokale politiek

Raad stempelt weer gehoorzaam risicovol hobbyproject af

In de casus Erfgoeddepot zien we weer precies hetzelfde patroon dat we eerder bij het Noordzeepassage debacle hebben gezien. In dat project Noordzeepassage zijn miljoenen gemeenschapsgeld verbrand. En dat was te vermijden geweest als we in Katwijk kwalitatief goed bestuur hadden gehad. Misschien niet toevallig dat wethouder Jacco Knape in beide gevallen de eerstverantwoordelijke bestuurder is. Door de manier van ‘aanvliegen’ van deze bestuurder lopen we weer opnieuw het risico dat er heel veel geld over de balk wordt gegooid. Dit is een hele dure bestuurder voor onze inwoners.

Supportersgedrag

Als raadslid heb ik de taak om het gedrag van bestuurders en de resultaten daarvan kritisch tegen het licht te houden. Dat vinden bestuurders vervelend, en sommigen kunnen er zelfs helemaal niet tegen. Dat zijn vooral de mensen die wat minder voorzien zijn van een democratische en dienstbare mentaliteit, of die te weinig presteren. De meerderheid in de gemeenteraad ziet zijn taak trouwens ook anders dan ondergetekende. Ik heb deze subgroep tijdens de vorige raadsvergadering fanboys en fangirls genoemd. De grootste fractie Durf heeft bijvoorbeeld nog helemaal niets laten zien of gepresteerd. Behalve dan allerlei beleid aanmoedigen waar ze voor de verkiezingen absoluut tegen waren. Mag ik hier de wijk Kalkoven even noemen die zonodig van het gas af moest? Ook weer zo’n drama. De mannen van DURF doen er nu alles aan om dat voor elkaar te krijgen, maar het gaat natuurlijk mislukken. Hier wordt dezelfde procedure gevolgd, eerst iets bedenken en dan vervolgens een tunnelvisie volgen. En passief de adviseurs blijven volgen die belang hebben bij meer omzet i.p.v. zelf nadenken en echt besturen. Bij de ChristenUnie en de SGP zit het verdedigen van de eigen mannenbroeders standaard in het genenpakket. Zij zijn in eerste instantie supporters, en daar hoort het goedpraten en het wegkijken, en soms blijkbaar ook het over de schreef gaan, gewoon bij. U kent dat uit de voetballerij.

Nieuwe Bestuursstijl tekent zich af

Maar laat ik me bij het onderwerp houden. Ik wil bij wijze van uitzondering deze keer niet ingaan op de inhoud van de kwestie Erfgoeddepot. Maar ik wil inzoomen op de manier of stijl van besturen, die opnieuw bij dit onderwerp gedemonstreerd wordt, en die steevast leidt tot slechte resultaten voor Katwijk.

In de kwestie Erfgoeddepot is er een handjevol hobbyisten die wat willen doen met het zeer verre verleden toen hier nog Romeinen rondliepen. Prima, we leven in een vrij land. Koop of schrijf er een boek over, trek een Romeins pakje aan, wordt vrijwilliger bij het Katwijks Museum of bij de Valkenburgse club die hier mee bezig is. Kortom, leef je lekker uit. Maar zo ging het niet, deze vrijwilligers willen graag dat er gemeenschapsgeld gestoken wordt in hun private hobby. Dat is precies dezelfde reflex die de grote man van Haringrock ook tot vervelens toe demonstreert. De eigen hobby wordt tot Algemeen Belang verklaard, en men vindt het vanzelfsprekend dat de belastingbetaler die hobby gaat subsidiëren.

Usual suspects

En dan krijgen we de gebruikelijke gang van zaken weer. De usual suspects van de vereniging Eigen Belang op de Princestraat zien het goud al blinken. Een raadslid ziet er ook brood in en gaat allerlei superlatieven roepen. Enfin, u herkent het al. We zagen dit ook al eens bij een initiatief om een afzichtelijke kermisbomschuit naast de Vuurtoren te plaatsen. Maar waar Haringrock steevast wordt afgeserveerd en geen poot aan de grond krijgt heeft het handjevol hobbyisten van de Romeinse Lobby wel volop steun gekregen van in dit geval Jacco Knape.

Voer voor psychologen

De kwesties zijn volkomen vergelijkbaar en van dezelfde orde. Waarom Haringrock geen belastinggeld krijgt en de Romeinen wel is een mysterie. Het is voer voor psychologen. Zo’n erfgoeddepot is minder lawaaiig dan Haringrock maar de locatie waarop dit magazijn met een zaaltje om gezochte redenen zou moeten verrijzen is volkomen ongepast en ook niet passend.

Raad is afstempelmachine

Over de bestuurlijke gang van zaken nog het volgende. De zaak is in een lange voorbereidingsprocedure buiten de raad om maar met direct belanghebbenden op de rails gezet. Toen de kwestie uitlekte is er een vage brief naar de gemeenteraad gestuurd. Op 24 februari mocht de raad zich voor de eerste keer uitspreken over de door anderen gekozen locatie. Afstempelen noem ik dat. De raad had niets te kiezen, het was ja of nee. En dat op een moment dat allerlei belangrijke zaken volkomen onduidelijk zijn, zoals de financiën. Er zijn waarschijnlijk al tonnen vertimmerd in de voorbereiding en daar gaan we gewoon mee door. Straks krijgen we waarschijnlijk te horen dat het niet lukt.

Jacco Knape zal dan net als bij de Noordzeepassage zijn verantwoordelijkheid ontkennen en er ook geen consequenties aan verbinden. De provincie is ondertussen gewoon voorgelogen. Terwijl de gemeenteraad van niks wist heeft de wethouder daar staan te oreren dat alles in Katwijk in kannen en kruiken was, inclusief de financiën. Een probleem is dat als dit risicovolle project mislukt de provincie voor aap staat, want die heeft Alphen aan den Rijn de deur gewezen. Dat is niet handig voor het prestige van Katwijk op de Zuid Hollandlaan. En we hebben die mensen daar keihard nodig voor nog een paar andere akkefietjes.

Business as usual

De gebruikelijke gang van zaken in het zwakke bestuur is dus de volgende. Er wordt op gevoelsargumenten een bepaalde beleidslijn gekozen. Vervolgens worden daar passende (subjectieve) argumenten ter ondersteuning bij gezocht. De superlatieven waren deze keer niet van de lucht. Alternatieven worden zwart gemaakt of er wordt van weggekeken. We gaan in een tunnelvisie stapsgewijs verder. Alle problemen die onderweg ontstaan omdat er een verkeerde koers is ingeslagen worden met extra geld opgelost. Dat zijn dan tegenvallers of leerpunten. Allerlei suboptimale oplossingen worden gekozen om maar niet van de eenmaal ingeslagen weg te hoeven afwijken. Uiteindelijke lukt het niet. Dat probeert men dan uit de publiciteit te houden, dood te zwijgen of met smoezen en halve waarheden weg te verklaren. De rekening komt bij de belastingbetaler.

Ordinair en niet fatsoenlijk

Ik vind op die manier besturen op zijn minst te beschouwen als niet-professioneel gedrag. En dus uit ik hier kritiek op vanuit mijn rol om op de centen en het Algemeen Belang te passen zoals ik dat zie. En ik ben daar heel helder in en blijf fatsoenlijk en bij de feiten. En wat je dan ziet is dat al die nette bestuurders die zichzelf soms veel fatsoenlijker en competenter vinden dan de inwoners die ze vertegenwoordigen gewoon ordinair schoolpleingedrag laten zien. Ze proberen die criticaster onder de gordel te treffen en gaan vol op de man spelen in plaats van bij de inhoud te blijven. Ik moet u bekennen dat ik steeds minder tolerantie kan opbrengen voor dat ordinaire en laagwaardige niveau van opereren van sommigen in de raadzaal.

Jaap Haasnoot

N.B. Om te laten zien dat KiesKatwijk alleen met inhoudelijke argumenten komt zullen wij in de volgende blog de letterlijke tekst van ons betoog publiceren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com