Parkeerregulering, ja of nee?

De Kracht van Lokale politiek

Zoals bekend willen de wethouders van DURF, SGP en CU nog meer inwoners in onze dorpen opzadelen met parkeerregulering. Ze willen nog niet zeggen wat de precieze begrenzing is van de gebieden waar ze dit willen doen. Ze willen eerst groen licht van de gemeenteraad en dan regelen ze het verder zelf wel.

KiesKatwijk heeft gemerkt dat de discussie over het al dan niet “reguleren” vervuild wordt door allerlei nevenzaken. Laten we die vervuiling eerst weghalen voordat we het over de voor- en nadelen van parkeerregulering gaan hebben. Daarom gaan we twee moties indienen, dat zijn uitspraken van de gemeenteraad over welk beleid ze willen.

De twee onderwerpen uit de moties zijn ten eerste het feit dat wij graag zien dat geld dat opgehaald wordt als parkeerheffing ook uitsluitend gebruikt wordt voor aanleg, onderhoud en exploitatie van parkeervoorzieningen. Dat haalt de verdenking uit de lucht dat de hele operatie bedoeld is om de beroerde financiële situatie van de gemeente te verbeteren. Het tweede punt is dat KiesKatwijk wil voorkomen dat we de parkeerproblemen in de bestaande kernen vergroten door nieuwbouw te realiseren die grotendeels gebruikt maakt van de openbare ruimte voor parkeren.

Deze twee zaken zijn weliswaar gerelateerd aan het vraagstuk van het al dan niet invoeren van parkeerregulering maar staan in wezen op zichzelf. Bij mijn weten hebben enkele raadsleden wel eens vrijblijvend en in zeer abstracte zin in een commissie over de ins en outs van de voorgenomen verdichting in de bestaande kernen gesproken, maar er is nooit een echt debat over gevoerd. Het lijkt me daarom geen goed plan dat er dan over 1 losse flodder, de parkeerregulering, afzonderlijke besluitvorming plaatsvindt. Het heeft allemaal met die gewenste verdichting te maken.

Laten we geen symptomen bestrijden maar zorgen dat de parkeerdruk niet toeneemt bij nieuwbouw door te eisen dat men tegelijkertijd voor elke nieuwe woning een parkeerplaats regelt op eigen grond. Dit impliceert in de praktijk dat er parkeergarages onder de grond worden gerealiseerd, een volkomen normale praktijk. Ze niet realiseren zou je zelfs asociaal kunnen noemen, omdat de parkeerproblemen dan op de samenleving als geheel worden afgewenteld.

KiesKatwijk vind het dus nodig dat we VOORAFGAAND aan de discussie over parkeerregulering duidelijkheid krijgen over het standpunt van de gemeenteraad over deze twee zaken. Dat heeft ook het voordeel dat deze uitgangspunten vervolgens door het college kunnen worden meegenomen bij het opstellen van de voorstellen voor parkeerregulering. Het aangeven van beleidskaders is immers de primaire taak van de gemeenteraad.

Jaap Haasnoot
Bijlagen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com