Stammenstrijd in Katwijk

De Kracht van Lokale politiek

Kuddementaliteit
De mens is in
de kern een tribaal wezen. De stam vormde van oudsher de beste voorwaarde om
als soort te kunnen overleven in een vijandige omgeving. Evolutionair heeft dat
de nodige gevolgen gehad. De kuddementaliteit levert daarom nog steeds de
nodige brandstof voor allerlei onderbuikgevoelens en gedragingen van de
mensensoort. Marketeers en partijstrategen weten dat als geen ander en maken er
dankbaar gebruik van.
Identiteitspolitiek
In de verkiezingscampagne
hebben vooral het CDA en de PvdA geprofiteerd van het exploiteren van het
dorpsgevoel. Het CDA heeft een enorm bedrag gespendeerd om effectief in te kunnen spelen op het
onderbuikgevoel van de dorpsbewoner. In wezen is dit een vorm van identiteitspolitiek,
ook wel eens aangeduid als “eigen volk eerst”. Je gaat inspelen op de verschillen
tussen mensen in plaats van dat je het gezamenlijk belang van alle inwoners
benadrukt. In feite was er dus sprake van een schaamteloze exploitatie en het
aanwakkeren van latente onlustgevoelens om daarmee een gunstig verkiezingsresultaat
te bereiken.
Een gekochte (Pyrrhus)overwinning
Met een enorm
dure publiciteitscampagne is het CDA er in geslaagd om de aandacht af te leiden
van de bibliotheekkwestie en om prima te scoren. Deze aanpak werkt dus. De
Russen doen niet anders, verdeeldheid aanwakkeren is hun primaire missie. Wie
wind zaait, zal storm oogsten. Er is dus een prijs die je voor deze aanpak moet
betalen. Er is “collateral damage”. Het aanblazen van tegenstellingen in plaats
van het versterken van de cohesie in de samenleving is daarom onverantwoord.
Backfiring
We zitten in
een wereld van polarisatie en het afnemen van de gemeenschapszin. De “Dikke Ik”
regeert, en niet alleen in Den Haag. Solidariteit is een versleten begrip. In
het CDA bolwerk Quick Boys zie je hoe men elkaar de tent uit vecht nadat de
verbindende voorzitter is vertrokken. In de PvdA zien we dat de Nelly-vote
alleen maar onheil heeft gebracht. De hele tent is ontploft. Het zou me niet verbazen als het Team
Rijnsburg of Valkenburg van het CDA binnenkort ook voor zichzelf gaat beginnen.
En het verbaast me ook helemaal niet dat de collegevorming is vastgelopen.
Tweede kans
Dat heeft
alles te maken met de stammenstrijd en de “eigen volk eerst” gedachte waarmee
ik dit stukje begon. Stammenstrijd impliceert gebrek aan vertrouwen. Wat we in Katwijk nodig hebben zijn bestuurders die in
houding en in gedrag laten zien dat ze verbindend en inspirerend zijn. Ik heb al eerder gezegd dat het belangrijker is om met goede c.q. wijze mensen te werken, min of meer onafhankelijk van het feit aan welke partij ze contributie betalen. Met opportunisten die goed
zijn in politiek correcte praatjes die vooral bedoeld zijn om het eigen- of het groepsbelang
te bevorderen schieten we niks op. De informateur dacht het even snel te
regelen zonder goed te rade te gaan buiten de eigen kring en zonder een moment
van reflectie in te bouwen. Frank Koen gaat het nu overdoen. Wij wensen hem
succes.
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com