Waarom KiesKatwijk in de politiek zit

De Kracht van Lokale politiek


KiesKatwijk is geen tegenpartij
KiesKatwijk
is geen tegenpartij en gaat er van uit dat pakweg 80% van het beleid in Katwijk
prima in orde is. Maar dat betekent ook we het niet eens zijn met die andere 20%
van het beleid. En daar zitten nogal belangrijke zaken bij waar de inwoners
veel last van gaan krijgen. Als straks dezelfde mensen weer terugkomen in de
gemeenteraad dan gaat er echt niets veranderen, ondanks allerlei mooie
beloften. KiesKatwijk is de politiek ingegaan om op een aantal belangrijke
punten veranderingen voor elkaar te krijgen. Alleen nieuwe mensen kunnen ander
beleid voor elkaar krijgen. Dat gaat echter alleen lukken als we voldoende
zetels in de gemeenteraad verwerven. De kiezer mag het zeggen.

Geen woningbouw voor de regio op ons
Valkenburg
Een van de issues
waarmee KiesKatwijk zich profileert is de dreigende bebouwing van de polders
waarop in het verleden Vliegkamp Valkenburg was gevestigd. Alle partijen in de
Gemeenteraad spreken zich tegenwoordig uit als tegenstander van woningbouw
aldaar. Maar als het puntje bij paaltje kwam hebben de meeste raadsleden gewoon
voor de voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders van Katwijk
gestemd waardoor die woonwijk met duizenden huizen stapje voor stapje steeds
naderbij is gekomen. Het is nog niet te laat maar van de huidige raadsleden is
in meerderheid onvoldoende lef en onafhankelijk denken te verwachten om de echt
flinke besluiten te nemen die nodig zijn. Dan moet KiesKatwijk dat maar doen
als de kiezer dat wil.
Wat doet de oude politiek na de
verkiezingen ?
Een
complete snelweg, met aanverwante busbanen en kunstwerken (Rijnlandroute/N206)
wordt bovengronds dwars door de gemeente Katwijk gepland van A44 tot
Zeewegviaduct. Enkele jaren geleden al is een burgerinitiatief om de N206 te
ondertunnelen op weinig elegante wijze van de tafel geveegd door het dagelijks
bestuur van onze gemeente. 
Tot nog toe heeft men zich niet ingespannen om de
Provincie Zuid-Holland te bewegen tot ondertunneling of verdiepte ligging van
de Rijnlandroute op Katwijks grondgebied ter hoogte van Valkenburg. Dit in
tegenstelling tot omringende gemeenten die dit al eerder hebben gerealiseerd. 

Dat is trouwens raar want de lobby van KiesKatwijk bij de provincie heeft tot resultaat gehad dat de SP en D66 in de provincie uit de coalitiediscipline zijn gestapt en nu bereid zijn om miljoenen van de Duinpolderweg in de Bollenstreek te verschuiven naar de inpassing van de Rijnlandroute/N206 bij Katwijk. Met de oppositie er bij is er nu dus een (virtuele) meerderheid om miljoenen richting Katwijk te schuiven. Voorwaarde is dat de gemeente Katwijk dit zelf aankaart bij de provincie. De Katwijkse politiek blijft hier doodstil over en tot op heden is er geen beweging gezien rond de Zeeweg. Men snurkt blijkbaar verder.

Voor de
verlegging en opschaling van de N206 tot provinciale snelweg ter hoogte van
Katwijk aan den Rijn is B&W blijkbaar tevreden met een bovengrondse
vierbaans snelweg die de bebouwde kom doorsnijdt met alle (gezondheids-)gevolgen
voor de bewoners. 
Pas nadat KiesKatwijk in samenwerking met de Wijkraad Katwijk
aan den Rijn publieke druk heeft georganiseerd begonnen de politieke partijen
die het voor het zeggen hebben in Katwijk tegen heug en meug een beetje bij te
draaien. Maar wat doen ze na de verkiezingen ?
Als de kiezer het wil kan het anders
KiesKatwijk
is opgericht om via zetelverwerving in de Gemeenteraad onder andere woningbouw
op Valkenburg tegen te houden en om zaken te realiseren als een ondertunnelde
N206/Rijnlandroute op Katwijks grondgebied en geen hoogbouw maar een
parklandschap in Duinvallei.

De bevolking krijgt daarmee een unieke kans om haar stem te laten horen over
deze onderwerpen. Wanneer voldoende inwoners deze kans grijpen dan kunnen die
doelen ook worden gerealiseerd. Geen enkel bestuur kan het zich permitteren om
dwars tegen de wil van de eigen bevolking in te gaan. Naast deze speerpunten richten
wij ons overigens op alle overige beleidsvelden van de gemeente. 

De politiek
van KiesKatwijk is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten die we onvoldoende
terugzien in het politieke gedrag van de andere Katwijkse partijen. We hebben
er ook onvoldoende vertrouwen in dat die partijen in de toekomst opeens heel anders
zullen handelen en daarom zijn wij de politiek ingegaan.
1. Een zuinige overheid: Er wordt teveel geld over de
balk gegooid
KiesKatwijk
vindt dat er teveel geld is verbrast aan zaken die niet ten goede komen aan de
inwoners van Katwijk. Wij betalen bijvoorbeeld tientallen miljoenen aan
Holland-Rijnland maar krijgen daar nauwelijks iets voor terug.
2. Primaire voorzieningen voor de inwoners overeind
houden
De thuis-,
jeugd-, en ouderenzorg komt naar de gemeenten, maar met te weinig geld. Een van
de doelstellingen voor ons beleid conform “De Nieuwe Soberheid” is om zonder
extreme belastingverhogingen in ieder geval de basale dienstverlening van de
gemeente in de toekomst te kunnen blijven garanderen.
3. De leefbaarheid en de gezondheid worden bedreigd
Nieuw
Valkenburg, Duinvallei en de plannen om een vierbaans snelweg
(Rijnlandroute/N206) bovengronds dwars door de woonwijken aan te leggen vormen
een ernstige bedreiging. Dat kan anders. KiesKatwijk heeft nu al succes geboekt
door deze onderwerpen op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. Katwijk
mag niet verder afglijden naar een steenwoestijn.
4. Dienstbaar bestuur in plaats van regentenmentaliteit
Partijen en
bestuurders die blijkbaar te lang op het pluche zitten meten zich een houding
aan alsof ze Katwijk in eigendom hebben. Wij willen dat burgers meer te zeggen
krijgen.
5. Meer
huurwoningen
Op het
gebied van bouwen en wonen moeten we kleinschalig en vooral met huurwoningen
aan de slag. KiesKatwijk zet de woonconsumenten centraal i.p.v. de ontwikkelaars.
Wij zijn tegen grootschalige projecten en willen meer aandacht voor specifieke
doelgroepen zoals ouderen en jongeren.
6. Versterken economie met hoogwaardige werkgelegenheid
KiesKatwijk
wil meer aandacht voor versterking van de economische structuur door
hoogwaardige werkgelegenheid te realiseren. De Locatie Valkenburg is een
prachtig gebied dat we daarvoor willen gebruiken. Dat kan zonder dat het nodig
is om het prachtige open landschap aan te tasten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com