Woonzorgvoorziening voor niet-protestanten

De Kracht van Lokale politiek

Aan: College van Burgemeester &
Wethouder der gemeente Katwijk

Van: Fractie KiesKatwijk

Betreft: vragen over Woonzorgcomplex
voor niet-protestanten

Geacht College,

In de (sociale) media
circuleren berichten over plannen tot herstructurering van het gebied tussen
Jan Evertsenlaan, Kon. Julianalaan, Piet Heinlaan en Industrieweg. De gemeenteraad
is over deze ontwikkelingen niet geïnformeerd, maar er zou sprake zijn van
toevoeging van (gestapelde) woningbouw. Gezien de plannen om voor protestantse
ouderen een woongebouw met zorgfunctie te realiseren in deze omgeving biedt dit
een kans om evenwicht te brengen in het aanbod van zo’n type voorziening, zodat
ook inwoners die niet tot de protestantse doelgroep behoren hier gebruik van
kunnen maken.

Hierbij hebben wij de
volgende vragen:

1.   Bent u bereid om inspanningen te
verrichten om in dit gebied een woonvoorziening met zorgfunctie te realiseren voor
ouderen die niet tot de doelgroep van de Lelie Zorggroep c.q. de initiatiefgroep
de Morgenster behoren ? Zo nee, waarom niet ?

2.   Bent u het met ons eens dat
ouderenhuisvesting in de nabijheid van voorzieningen en openbaar vervoer dient
plaats te vinden, zodat de locatie Valkenburg op termijn geen optie is ?

3.   Bent u het met ons eens dat realisering
van ouderenhuisvesting elders woningen vrijmaakt en dat bouwen voor ouderen in
feite bouwen voor iedereen betekent ?

4.   Bent u het met ons eens dat gezien de
toekomstige sterke vergrijzing van de bevolking er sprake is van een enorm
tekort aan dergelijke woonvoorzieningen met zorgfunctie ?

Met
vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com