Gemeente Katwijk is technisch failliet

De Kracht van Lokale politiek

Begroting
is niet conform de actuele werkelijkheid

De begroting
die op 4 november in de gemeenteraad besproken wordt is al verouderd voordat er
over besloten is. Het heeft eigenlijk geen zin om over dit werkstuk in de gemeenteraad
te debatteren want het geeft de actuele werkelijkheid niet weer. De cijfers en
uitgangspunten waarop deze begroting gebaseerd is dateren waarschijnlijk van
voor de zomervakantie. Er wordt geen informatie verstrekt over het realiteitsgehalte
van de begroting, maar wel wordt aangegeven dat alles betreffende de
gebiedsontwikkeling op en rond het voormalig Vliegkamp Valkenburg buiten
beschouwing is gelaten. Los hiervan krijgen we met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid nog met andere kostenverhogingen te maken, zoals op het
sociale domein, met de energietransitie of qua loonkosten. Een nieuwe
bezuinigingsronde is dus onontkoombaar. KiesKatwijk en Hart Voor Katwijk denken
hier hetzelfde over en daarom hebben we onze Algemene Beschouwingen ook in
elkaar geschoven want doordoor hebben we meer tijd en ruimte in de vergadering om
het standpunt te verduidelijken.

 

Het “Gat
van Valkenburg” gaat alle inwoners van Katwijk veel geld kosten

De
gebiedsontwikkeling op en rond het voormalig Vliegkamp Valkenburg resulteert in
enorme bedragen, nagenoeg alleen maar lasten, die dus direct achter de horizon
liggen voor de beslissers in de gemeenteraad. Inmiddels is er los van de
begroting op aandringen van KiesKatwijk eindelijk een eerste financiële notitie
verstrekt over Valkenhorst. De gevolgen van de noodlottige beslissing van
B&W om het dictaat van het Rijk te ondertekenen blijken desastreus. Dat
gaat de inwoners van Katwijk zonder twijfel enorm veel geld kosten. De
opbrengsten van “Valkenhorst” vloeien allemaal geluidloos in de rijkskas van
het Ministerie van Financiën. De kosten legt het Rijk zoveel mogelijk weg bij
Katwijk. Het Rijk houdt daarom alles in eigen hand, de gemeente Katwijk heeft
slechts een faciliterende rol voor het Rijk. We zijn dus als gemeente een soort
leverancier geworden, o.a. van een bestemmingsplan, die er zelf heel veel geld
bij moet leggen omdat het Rijk in het contract alleen dat betaalt dat ze wettelijk
verplicht is om te doen.

Alsof je
een emmer leeggooit…

De niet
gedekte kosten voor Katwijk tellen al halverwege het onderzoek op tot 120
miljoen euro, en het wordt dus meer. Dat kunnen we eenvoudigweg niet betalen. Er
zitten grenzen aan wat je kunt lenen of aan wat je nog aan reserves kunt vrijspelen.
De gemeente heeft het weinige tafelzilver dat er nog was al eerder verkocht. De
lokale belastingen en tarieven zullen naar verwachting nog extreem verhoogd
worden maar ook daar zitten grenzen aan. De conclusie is dat Katwijk naar alle
waarschijnlijkheid op dit moment in feite technisch failliet is. Dat feit kan
nog even ontkend worden zolang we de illusie kunnen volhouden dat de gemeente
nog niet alle cijfers op een rijtje heeft. Maar het is dus een kwestie van tijd
totdat de bom barst. Ik vermoed dat men de ontploffing graag na de verkiezingen
wil laten plaatsvinden.


Zwak
bestuur en een gebrekkige organisatie

De reden van
de financiële ramp die Katwijk te wachten staat is het
noodlottige en beschamende besluit van B&W van Katwijk om het contract met het Rijk over
de gebiedsontwikkeling te ondertekenen. Het Rijk heeft dat contract als een
dictaat op tafel gelegd, onze onderhandelaars hebben de meloen doorgeslikt, en
nu zitten we allemaal met de gebakken peren.

Dat besluit
heeft B&W buiten de gemeenteraad om genomen, de gemeenteraad werd achteraf
op de hoogte gesteld nadat er al getekend was. Het is een privaatrechtelijke
contract, dus B&W heeft formeel de bevoegdheid om zoiets te tekenen.
Voor de vorm mocht de gemeenteraad nog “wensen en bedenkingen” ter kennis van
B&W brengen, maar dat is natuurlijk een lachertje. Er zitten trouwens
enorme boetebedingen in het contract zodat de gemeenteraad alleen al om die
reden volledig buiten spel is gezet. De coalitiepartijen moeten hiervan op de hoogte zijn geweest, dus die zijn voluit medeverantwoordelijk. Die bevoegdheid om contracten af te
sluiten is in de wet opgenomen zodat B&W niet voor elk wissewasje, zoals
een contract met een cateraar of schoonmaakbedrijf, naar de gemeenteraad hoeft
om toestemming te vragen. Gebruik maken van die mogelijkheid bij dit grootste
besluit van na de oorlog is natuurlijk een gotspe. Dat is echt een vorm van
misbruik van bevoegdheden. Alles wat formeel is toegestaan is daarmee namelijk nog
niet oorbaar! Dit gedrag is onoorbaar om geen andere woorden te gebruiken.
Helaas blijkt het ook een noodlottige beslissing te zijn geweest van ons
dagelijks bestuur die volledig verwijtbaar is.

B&W
heeft Katwijk in het ongeluk gestort

Naar nu pas
blijkt heeft B&W blijkbaar nooit nagedacht over de financiële consequenties
van het contract dat ze voor zover wij weten niet in gedrogeerde toestand
hebben ondertekend. Wij hebben ons dat nooit kunnen voorstellen en kregen het
dus pas na verloop van tijd in de gaten. Het contract is overigens nog steeds geheim
ondanks ons aandringen om de geheimhouding op te heffen.

Nadat we er
in interne sessies op hadden aangedrongen dat er een overzicht zou komen van de
consequenties van Valkenhorst op alle onderdelen van de gemeentebegroting
is men op het gemeentehuis een jaar geleden aan de slag gegaan. En kijk eens
aan, uit de eerste notitie die als resultaat vorige week op tafel kwam, en die
deels in een besloten sessie is besproken, bleek al dat we als gemeente die
kosten helemaal niet kunnen ophoesten. Die conclusie wilde men op het
gemeentefort zelf nog niet trekken, maar men had al een kladje dat optelde tot
120 miljoen euro. Dat kunnen we dus echt niet betalen en dus moet er iets
gebeuren.

It’s too late
to stop now

Hart Voor
Katwijk en KiesKatwijk zijn van mening dat we de feiten zo snel mogelijk op
tafel moeten krijgen, en dat dit college de rotzooi die ze heeft gemaakt niet
over de schutting naar de volgende raadsperiode moet gooien. Onze conclusie is
dat dit college, en dus deze coalitie van partijen, Katwijk naar de rand van de
afgrond heeft geleid. Nu we al bijna aan onze vingernagels over de rand hangen
zijn we niet gebaat met het gebruikelijke ontkennen en toedekken in de
gemeenteraad. We zijn benieuwd welke houding de andere partijen tijdens de
begrotingsbehandeling gaan aannemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com