Gaat de gemeente of gaan de inwoners failliet?

De Kracht van Lokale politiek

Gemeenteraad staat voor een moeilijke keuze

Meedrijven in de verkeerde richting

De gemeenteraad van Katwijk is in bange afwachting van de begroting. Er liggen enorme problemen en ik denk dat de mensen die het voor het zeggen hebben op het gemeentehuis die problemen gaan oplossen door o.a. de belastingen enorm te verhogen. Tegelijkertijd zal men allerlei smoezen uit de kast trekken om ondanks de financiële problemen veel extra ambtenaren aan te stellen. Als er bezuinigd gaat worden dan zal dat zijn op zaken die onze inwoners direct gaan treffen. Maar snijden in eigen vlees zal niet op het programma staan in het gemeentehuis. Men zal trachten om de eigen hobby projecten, lees een aantal niet verplichte taken, in de lucht te houden. Wie is “men”? Wel dat is de ambtenarentop die de grote lijnen bepaalt, beleidslijnen die vervolgens worden afgestempeld door een college van B&W dat graag meebeweegt, ook al is dat in de verkeerde richting. In plaats van zelf sturen dus meedrijven op de stroom.

Incompetentie is duur

Een besloten vergadering waarvan het de bedoeling was om de gemeenteraad onder geheimhouding alvast wat voor te masseren ging niet door. De openbare versie van die bijeenkomst was een inhoudsloze en dus zinloze bedoening. Er werden alleen wat huilverhalen opgehangen dat we te weinig ambtenaren zouden hebben. We zijn immers een groeigemeente? Ja hallo, we zijn een groeigemeente door Valkenhorst. Omdat het gemeentebestuur er voor gekozen heeft om de kosten van die gebiedsontwikkeling bij de eigen inwoners te leggen, en dus niet bij de grondeigenaar van het voormalige vliegveld, hebben we nu een probleem.

Die problemen waren te voorzien maar door incompetentie en gebrek aan ruggengraat van de machthebbers op het gemeentehuis is de gemeente Katwijk door de pomp gegaan bij het Rijksvastgoedbedrijf. En dat is werkelijk een schandaal van ongekende proporties. B&W hebben een wurgcontract ondertekend zonder enig besef van de financiële gevolgen daarvan. De gemeenteraad heeft dit achteraf gehoorzaam geaccordeerd door kritiekloos het bestemmingsplan goed te keuren. Alleen KiesKatwijk heeft tegen gestemd. Alle andere partijen, ook degenen die verandering beloofden vonden het wel prima.

Katwijk is door de pomp gegaan

En nu is Leiden in last! Nee was dat maar zo, als we het grondgebied aan Leiden hadden gegeven zouden de inwoners van Katwijk die tientallen miljoenen euro’s niet hebben hoeven ophoesten en hadden we er net zo goed kunnen gaan wonen. Nu zijn alle inwoners in het pak genaaid door het eigen gemeentebestuur. Als er straks 10.000 inwoners bijkomen dan moeten er eerst enorm veel kosten worden gemaakt voor sportvoorzieningen, scholen, kerkhoven tot en met hondenuitlaatveldjes en vuilniswagens. Er zijn ook enorm veel extra ambtenaren en externe inhuur nodig om al die ontwikkelingen in het komende decennium in goede banen te kunnen leiden. Dat alles kan gaan oplopen tot een kostenpost die naar 100 miljoen euro gaat. De lasten die daarmee samenhangen kan onze begroting niet dragen. Het wurgcontract dat B&W destijds getekend heeft sluit uit dat we belangrijke kosten die voortvloeien uit de gebiedsontwikkeling kunnen neerleggen waar ze thuishoren, namelijk bij de grondeigenaar het RVB. Dat is een onvergeeflijke fout van een incompetent gemeentebestuur. Het had namelijk anders gekund en dus ook anders gemoeten.

Is er nog redding mogelijk?

Het is heel goed mogelijk dat Katwijk door de gong gered wordt als de rechter straks het bestemmingsplan Valkenhorst nietig verklaart omdat er gesjoemeld is met stikstofrechten van bedrijven die niet meer operationeel waren. Ik begrijp niet goed hoe bestuurders die heel goed weten wat ze doen dit gedrag voor zichzelf goed kunnen praten. En wat voor voorbeeld geeft dit aan de inwoners die keihard worden afgerekend als ze zich niet aan de overheidsregels houden. Maar als het bestemmingsplan straks wordt afgekeurd dan is dat een legitieme reden om het wurgcontract met het RVB te kunnen ontbinden.

Die kans moeten we dan wel pakken als gemeente. In de gemeenteraad werd gesproken over een gebiedsvisie betreffende de gebieden pal naast Valkenhorst, o.a. het Valkenburgse Meer. Die omliggende gebieden vergen enorme investeringen die voor een groot deel gefinancierd zouden moeten worden uit de grondopbrengsten van Valkenhorst. Dat heeft het RVB met een wurgcontract dat Katwijk getekend heeft onmogelijk gemaakt. Onze bestuurders hebben zichzelf, of beter gezegd de inwoners, daarmee in de voet geschoten. Bij de begroting gaan we dat merken. Maar er is nog een ontsnappingsroute.

Op het moment dat het huidige bestemmingsplan van tafel is kan de gemeente Katwijk de hele gebiedsontwikkeling op een andere manier gaan organiseren, zodat we wel onze investeringen kunnen doorberekenen aan degene die enorme winsten gaat maken op de grond. En dan kunnen we ook regelen dat er meer betaalbare woningen komen en er tegelijkertijd een betere wijk van maken. KiesKatwijk wil dat we op dat moment het initiatief naar ons toetrekken en als gemeente een totaalplan maken voor het voormalige vliegveld en alle omliggende gebieden. Dus inclusief de Mient Kooltuin en het Valkenburgse Meer, de Tjalmastrook aan beide zijden van de N206, en de gebieden Zijlhoek en de Woerd. Dan kunnen we het aantal woningen dat qua stikstof haalbaar is over een groter gebied spreiden, meer natuur en groen realiseren, auto’s onder de grond parkeren en alles doen wat nodig is en ons nu verboden is door de grondboeren. Dan kunnen we ook alle kosten en investeringen op een eerlijke manier verevenen met de grondopbrengsten. Maar daar is verbeeldingskracht en lef voor nodig, kortom een krachtig bestuur. Vooralsnog zien we vooral handige jongens die met loze praatjes zaken die krom zijn proberen recht te breien.

Terug naar de begroting

Als de voortekenen ons niet bedriegen dan gaat elke inwoner met de nieuwe begroting de dupe worden van het in het verleden gevoerde beleid. Er is teveel geld over de balk gegooid aan onnutte zaken. Ik heb Valkenhorst genoemd omdat dit de grootste en meest in het oog springende voorbeeld van wanbeleid is. Maar er zijn meer voorbeelden van roekeloos geld uitgeven. We hebben de begroting nog niet gezien maar als onze voorspelling uitkomt dan wordt er op het gemeentefort niet gesaneerd. Als we de cijfers straks op tafel hebben zullen wij proberen om via amendementen de uitgaven te beperken en de belastingen een beetje normaal te houden. Ik ben benieuwd van wie KiesKatwijk straks steun gaat krijgen.

Jaap Haasnoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com