Parkeren op eigen terrein, ook bij nieuwbouw!

De Kracht van Lokale politiek

Motie

De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 29 februari 2024,

Constaterende dat:

 • De gemeente Katwijk naast de geplande nieuwbouw van 5600 woningen op Valkenhorst 2500 woningen wil toevoegen binnen de bestaande dorpskernen, mits dit mogelijk is;
 • Het college van B&W een plan in voorbereiding heeft om via het verder beprijzen van het autobezit van inwoners, en het beperken van de parkeermogelijkheden van de huidige bewoners van de betrokken wijken, de benodigde (extra) parkeerruimte te scheppen voor een uitbreiding van de woningvoorraad in de wijken waarvoor de huidige regelgeving met reden geen ruimte biedt;
 • Parkeren op eigen terrein (POET) waar dit tot de mogelijkheden behoort inmiddels de norm is binnen de gemeente Katwijk;

Van mening dat:

 • Het in het algemeen geboden is om problemen als gevolg van ruimtegebrek te voorkomen door de hiervoor in het leven geroepen regelgeving te respecteren;
 • Het in het algemeen aanbeveling verdient om bij aanpassing van deze regelgeving een integrale benadering te kiezen om de nadelige effecten van die aanpassing op alle relevante gebieden te mitigeren, en niet te volstaan met op geïsoleerde wijze willekeurige symptomen hiervan (zoals te weinig parkeerplaatsen) te bestrijden;
 • De effecten van de voorgenomen maatregelen rond parkeerregulering voor o.a. de lokale economie, de leefbaarheid en een goede ruimtelijke ordening niet duidelijk zijn;
 • Het niet te verwachten is dat door financiële prikkels te hanteren het autobezit of de parkeerbehoefte zal afnemen;
 • Het niet verstandig is om de eigen regelgeving aan te passen en in de diverse dorpskernen nog meer openbare ruimte te benutten voor het parkeren van auto’s, o.a. omdat dit ten koste gaat van andere gebruiksdoelen zoals bedrijvigheid of vergroening, en ook omdat dit een gevaar vormt voor de leefbaarheid (ook buiten de gereguleerde gebieden);

Spreekt als haar mening uit dat:

 • Nieuwe woningbouwprojecten die tot uitbreiding van het aantal woningen leiden binnen de bestaande dorpskernen op eigen terrein parkeerruimte moeten scheppen, met een minimum parkeernorm van 1 parkeerplek per woning;
 • De bestaande parkeernormen niet gewijzigd dienen te worden;

Verzoekt het College van B&W:

 • Deze beleidslijn te verwerken in de hiervoor relevante beleidsstukken en te betrekken bij de plannen rond parkeerregulering.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com