Schooljongens zijn het, maar wel aardige schooljongens.

De Kracht van Lokale politiek

Betoog
in eerste termijn over het DSV debacle

Voorzitter,

Ik heb maar
180 seconden dus ik moet afzien van nuances. In het Leidsch Dagblad lezen we
dat de Katwijksche Cultuur leidde tot het DSV debacle. Ik denk dat dit grotendeels
juist is, maar dat dit ook voor het gemeentebestuur geldt. De “hechte cultuur” blijkt vooral een
kliekjescultuur van “ons soort mensen” te zijn die elkaar voortdurend
de hand boven het hoofd houden. Zeg maar een soort “coalitiegedrag”,
groepsdenken i.p.v. onafhankelijk denken en handelen. Dit soort onmaatschappelijk
gedrag leidt keer op keer weer tot rampen. Daar komt dan een soort zelfbevestigende
saus van “wat zijn we toch goed bezig” overheen, en klinkt er keer op keer een “wat hebben
we toch weer pech met zogenaamde ‘tegenvallers’
”.

Het huisje van B&W is helaas niet op zand maar op ijs gebouwd.


Daarmee wijzen we naar de
boze buitenwereld, en daarmee voorkomen we dat we naar onszelf hoeven te
kijken. Want dat is het echte verhaal meneer de voorzitter, gebrek aan
bestuurskracht en amateurisme
bij de verantwoordelijken. Dat is niet alleen
bij DSV, maar zeker ook op het gemeentehuis het geval.

Als
ik me tot het gemeentehuis beperk dan kom ik tot de volgende conclusies. Met
voorgaande wethouders van financiën (die dat ook zeggen) ben ik van mening dat
het initiële besluit goed genoeg en verantwoord was. Waar het mis ging is de
follow up.

Een
hamvraag is waarom het college van B&W niets of te weinig heeft gedaan
met de beschikbare informatie of met het gebrek aan informatie over een zeer
belangrijk onderwerp
.

Meneer
de voorzitter, de conclusie is naar mijn mening ontluisterend: Er is gewoon
niet bestuurd
!

Laat dat eens
op u inwerken collega raadsleden en inwoners van Katwijk. En ja, collega’s van de
coalitiepartijen in de gemeenteraad, u draagt daarin de volle verantwoordelijkheid.
Ten eerste omdat u mensen heeft aangesteld die onvoldoende ervaring hebben in
het leiden van een organisatie die wat voorstelt. Ten tweede omdat u consequent
en langjarig al het falen met de mantel der liefde heeft bedekt. Op die manier
was er geen enkele noodzaak tot zelfonderzoek of tot leren in het dagelijks
bestuur. Een handige babbel volstond.

Kijk eens
naar de initiële reactie op de grote bezuinigingen waarvoor we staan. Een
probleem dat natuurlijk veel minder ingrijpend zou zijn als we eerder de tering
naar de nering hadden gezet. Maar nee, uw coalitie koos voor een
belastingverhoging bij de start van deze raadsperiode. Lekker makkelijk, en een
teken aan de wand. Nu de financiële ramp zich openbaart was uw reactie er een in
de trant van “we zetten de ambtenaren aan het werk op basis van wat vage
abstracte en dus nietszeggende richtlijnen, en dan mag de gemeenteraad (lees de
coalitiemeerderheid) daar later een goedkeuringsstempel op zetten
”.

Precies
zoals dat vorig jaar gebeurde. Niets geleerd dus. Het is een onethische vraag aan
ambtenaren om te vragen in eigen vlees te snijden, en die neiging zal er ook
niet zijn. En dus werd cultuur en welzijn geofferd, en de muziekschool omdat
dit een buitendienst is. Dat is geen besturen voorzitter dan is roeptoeteren
wat de ambtenaren bedacht hebben en fotomomentjes aflopen.

Precies
dezelfde passieve houding zien we ook in het DSV dossier. Op die manier krijg
je dus alleen te horen wat de ambtenaren je willen of durven te
vertellen. En dan loop je vervolgens volledig aan de leiband van het apparaat
i.p.v. dat apparaat te gebruiken voor de eigen doeleinden. Het is een twee-werelden-filosofie:
ambtelijk apparaat aan de ene kant en aan de andere kant het politieke bestuur.
En daar tussen een grote waterscheiding en kloof. Zo’n bestuursstijl gaat niet
werken in een hectische omgeving.

Kijk eens hoe
er geknoeid is met de Julianabrug, en hoe er zelfs ruzie kwam met de architect.
Dan moet je als bestuurder ingrijpen, maar dan moet je wel leiderschap in je
bagage hebben. Zelfde verhaal bij PLV. De gemeente is volledig door de pomp
gegaan terwijl we voldoende troeven in handen hadden. Ook hier gebrek aan
leiderschap en kiezen voor de gemakkelijke weg en later met rationalisaties
komen. Moet ik het nog over de Noordzeepassage hebben ? Geen enkel besef van
verantwoordelijkheid of zelfinzicht over de eigen rol in dit drama waarin
onnoemelijk veel geld verbrand is. En nog steeds is de huisvesting van de bibliotheek
niet geregeld. En altijd weer die smoezen en drogredeneringen en het wijzen
naar de buitenwacht.

DSV staat dus
niet op zichzelf, het is onderdeel van een patroon. Een patroon van niet of
verkeerd besturen. Nog deze week kwam er een bericht door dat de gemeente voor
eigen rekening en risico een warmtenet wil exploiteren. De horror ! Dat kan zo niet
doorgaan voorzitter, en daarom heb ik er op aangedrongen dat dit college zijn
eigen conclusies trekt en collectief aftreedt. Daarna kunnen we als raad wel zien
wie er geschikt geacht wordt om terug te keren in welke coalitie. En vooral
welke speer- en pijnpunten we daarmee de resterende periode gaan oplossen. De
tijd van pappen, nathouden, goedpraten en toedekken is voorbij.

Met een variatie
op de beroemdste zin uit de Nederlandse literatuur, en met excuus naar mevrouw van
Starkenburg: “Schooljongens zijn het, maar aardige schooljongens”.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com