Wat is er mis met de Katwijkse politiek ?

De Kracht van Lokale politiek


Hoe ken dat nou ?
Iedereen
met een klein beetje gezond verstand vraagt zich af hoe het toch mogelijk is
dat de huidige coalitie van drie partijen (CDA, CU, SGP) een voorstel voor de
vestiging van de bibliotheek in de Noordzeepassage maar blijft doorduwen. De
argumenten zijn al zo vaak langs gekomen, het is veel en veel te duur en er
kleven tal van bezwaren en risico’s aan. Het is inmiddels overduidelijk geworden
dat de CU, die toch meestal voldoende gezond verstand laat zien, geheel tegen
haar wil het project toch mede in stand houdt. Voor de SGP geldt hetzelfde
bleek gisteren tijdens de behandeling van de door KiesKatwijk ingediende motie
om het project per direct te stoppen.
Motie als lakmoesproef
Wij hebben
die motie ingediend omdat we gewoon een punt uit ons programma willen realiseren.
We hebben daar hele goede argumenten voor die u elders kunt vinden. Als
iedereen naar zijn hart had gehandeld dan was het project Noordzeepassage gisteren
van tafel gegaan. Die kans moesten we natuurlijk benutten. Niet geschoten is
altijd mis.
Als de
motie het niet zou halen dan was het toch nuttig om hem in te dienen. Dit zou
immers laten zien wat de partijen er nou echt van vonden. Het beeld uit zowel
de KiesWijzer als uit een artikel in de Katwijksche Post was niet consistent.
Alleen het CDA was overduidelijk over de steun aan haar prestigeproject. U weet
inmiddels dat de coalitiepartijen de gelederen gesloten hebben gehouden,
althans voor de buitenwereld. Ze lieten dus blijken dat ze nog steeds uw
belastinggeld willen vermorsen in dit wangedrocht. Deze Titanic gaat dus
verderop in het traject zijn ijsberg ontmoeten. Maar  de financiële schade en de schade aan het
imago van de bibliotheek zal dan alleen maar nog groter geworden zijn.
Schaamteloos
Iemand die
zijn ogen niet in zijn zak had kon gisteravond nog wat opmerken. We zagen namelijk
op schaamteloze wijze hoe de achterkamertjespolitiek van de Christelijke
partijen in elkaar steekt. Tegen de tijd dat de motie in stemming zou komen
kwam de eindbaas van het CDA de raadzaal binnen. Even later werd er een
schorsing aangevraagd waarin de coalitiepartijen met elkaar gingen overleggen
over de ontstane situatie. Er was dus paniek in tent. Die motie was al dagen
tevoren bekend dus dat overleg is er allang geweest.
Wie trekt er aan de touwtjes
Het gedrag
van de meneer die bij het CDA zo’n beetje in zijn eentje de lakens uitdeelt was
veelzeggend. Alhoewel niet gekozen liep hij gewoon brutaalweg het gebied in de
zaal binnen dat voor de raadsleden is gereserveerd. Dat is niet gebruikelijk.
Het publiek hoort alleen op de tribune thuis. Als je daar rondloopt alsof het
gemeentehuis van jou is dan is dat een uiting van de arrogantie van de macht.
En als je dan vervolgens als niet-gemeenteraadslid een rol gaat spelen
bij het interne overleg van de drie fracties over hun stemgedrag dan zet ik
daar mijn vraagtekens bij. Men laat publiekelijk zien dat de scheiding tussen
politici die onafhankelijk zouden moeten kunnen opereren en de mensen die
achter de schermen aan de touwtjes trekken een wassen neus is. Onthullend.
Kroonjuweel
Het is
duidelijk dat de bieb in de Noordzeepassage een kroonjuweel van het CDA is. Het
volgt het patroon van eerdere prestigevoorstellen die er op gericht waren de
eigen achterban te bevoordelen. Cliëntelisme heet dat officieel. Die achterban
ziet men voor alle duidelijkheid vooral bij de winkeliers, en blijkbaar minder bij de
gebruikers van de bibliotheek. Het patroon is het volgende:
1. We
willen iets dat de omzet van de lokale neringdoenden kan opkrikken of we willen
iets voorkomen dat een bedreiging vormt voor die omzet.
2. Denk
aan zwembad (is bedoeld als toeristenattractie), sloop ruïne van Riche, actie
tegen windmolens op zee, zichtlijnenbeleid in het centrum, Verlengde Laan van Nieuw
Zuid, de Rijnlandroute, etc.
3. Vervolgens
is het principe “Geld speelt geen rol”
4. Het tweede principe is “Het doel heiligt de middelen”
De Nieuwe Soberheid
Begrijp me
goed. Ik ben niet tegen de meeste van deze genoemde onderwerpen. Ik ben alleen
tegen het derde principe. KiesKatwijk is van De Nieuwe Soberheid. Wij gaan geen
vastgoedfirma subsidiëren met belastinggeld omdat we onze eigen natte droom
willen realiseren. En wij verzetten ons tegen de eenzijdige
belangenbehartiging. 
Het belang van de bibliotheek wordt volkomen opgehangen
aan de primaire doelstelling om de winkeliers te bevoordelen. De echte
ondernemers van de KOV hebben al laten weten wat ze van deze benadering vinden.
Het gaat niet werken, integendeel zelfs. Er liggen blijkbaar lijntjes tussen de
mensen die de dienst uitmaken in het CDA en de doelgroep die men blijkens het
politieke gedrag zo hoog in het vaandel heeft staan.
“Chantage”
Het is
duidelijk dat in de schorsing van de vergadering het CDA de partners van SGP en
CU nogmaals onder de aandacht heeft gebracht dat ze niet hun eigen lijn mochten
volgen maar in het gareel moesten blijven. U snapt wel dat de dreiging is dat
ze in het volgende college niet mogen meespelen als ze nu ondeugend zouden
zijn. De SGP heeft een trauma op dit gebied want die zijn al een keer eerder
over de rand geduwd door hun vrienden van het CDA. De CU staat natuurlijk ook in
het krijt bij het CDA want ze hebben vier jaar lang twee wethouders mogen
leveren, geheel tegen de verhoudingen in. Daarvoor is natuurlijk door het CDA
een betaling verlangd. Niet in geld maar in beloften.
Onthullend
De kracht
van de motie was dat dit beeld nu heel duidelijk is geworden. Tijdens het debat
hebben we geprobeerd bij het onderwerp te blijven en hebben we vooral
inhoudelijke argumenten ingebracht. Andere partijen hebben vooral de nadruk
gelegd op het politieke element en dat is natuurlijk niet onterecht. Er worden
hier spelletjes gespeeld zoals ik net heb uitgelegd. Het CDA is in paniek en
duidelijk de schaamte voorbij.
Populisme
Zie
bijvoorbeeld het gedrag rond de homovriendelijkheidsverklaring waar ik HIER eerder over schreef. De fractievoorzitter
van deze club vond het nodig om op de man te spelen en probeerde ondergetekende
in diskrediet te brengen door onze actie met de motie neer te sabelen als
populisme. Tsja, wat moet je als je geen inhoudelijke argumenten meer hebt en
onvoldoende fatsoen besef ? Toen ik kort daarvoor aantoonde dat het plafond van 11 miljoen
euro voor de aankoop en verbouw van de Noordzeepassage allang overschreden is
bleef het ijzig stil.
Het woord
is nu aan de kiezer.
Jaap
Haasnoot

Zie ook: https://www.facebook.com/PodKatNL/videos/1494171727372193/ 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com