Coalitieakkoord: geen antwoorden op belangrijke vraagstukken en verkiezingsbeloften

De Kracht van Lokale politiek

Maandag werd vol enthousiasme door de coalitiepartijen het coalitieakkoord gepresenteerd. Al snel werd duidelijk dat DURF bakzeil haalt bij heel veel onderwerpen en kan er dus geconcludeerd worden dat de SGP en ChristenUnie hebben gewonnen bij de onderhandelingen. KiesKatwijk vindt het meer dan jammer dat dit akkoord de door DURF beloofde grootse veranderingen niet waar maakt. Het akkoord is een kleurloos document zonder zelfs maar enige financiële onderbouwing en er wordt niet inhoudelijk ingegaan op belangrijke vraagstukken.

Financiele positie van de gemeente

De gemeente zit in zwaar weer. Er is weinig geld en eerdere bezuinigingen hebben nog steeds niet het gewenste resultaat opgeleverd. Tijdens de vorige begroting werd al duidelijk dat er keuzes moesten worden gemaakt. Ook tijdens de presentatie van het coalitieakkoord werd “Keuzes maken” veel genoemd maar is die keuze er wel? KiesKatwijk denkt van niet. Tijdens de verkiezingen hebben we geprobeerd de kiezer het echte verhaal te vertellen. Dat klinkt voor een kiezer misschien niet interessant maar het is wel het eerlijke verhaal. Als we niet drastisch het roer omgooien dan komen we binnen enkele jaren in flinke problemen. Er is geen geld voor nieuwe initiatieven, de provincie heeft al aangegeven dat we geen nieuwe tegenvallers aan kunnen. In het hele akkoord is er totaal geen financiële paragraaf te vinden en dat is op z’n minst erg zorgelijk!

Energietransitie

Tijdens de verkiezingen werd er vol ingezet op géén gasloze Hoornes. Dit is DURF blijkbaar vergeten want nergens is hier iets van terug te vinden. Er wordt wel gesproken over de isolatie van huizen. De kiezer is staat met lege handen. Toch hebben we nog steeds de opgave van de landelijke politiek om de energietransitie vorm te gaan geven. KK vraagt zich af hoe de nieuwe wethouder dit gaat bereiken aangezien hij de afgelopen periode tegen bijna alle verduurzamingsvoorstellen heeft gestemd.

Zondag openstelling en andere beloften

DURF wilde graag dat de winkels op zondag open zouden gaan. Ook deze belofte is ingeleverd door de partij van Spek en lijkt de SGP te hebben gewonnen: de winkels blijven dicht. Als pleister op de wond wordt er wel een onderzoekje gedaan. Alhoewel tijdens de presentatie van het akkoord duidelijk werd dat wat de uitkomst van dit onderzoek ook is, de aankomende 4 jaar de winkels op zondag dicht zullen blijven. Weer een onderwerp waarbij de kiezer zich verraden mag voelen.

Vertrouwen in de politiek

Een coalitie die vele malen het vertrouwen in politiek blijft aanhalen gaat zelf op veel stukken in het akkoord voorbij aan de kiezer. Alleen het plan van de nachtbus herkennen we uit de campagne.
Als dit het vertrouwen in de politiek moet verbeteren dan vrezen we dat de kiezers van een koude kermis thuis komen de komende periode. De steun is binnen, de zetels zijn verdeeld en het luisteren en nakomen van beloftes ligt al in de prullenbak.

KiesKatwijk is erg teleurgesteld in het coalitieakkoord en hoopt dat de schade beperkt zal blijven om zo het politieke vertrouwen bij de burger niet nog verder te schaden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com