Discussie over bibliotheeklocatie loopt vast

De Kracht van Lokale politiek


Oogkleppen
Het College
heeft in een vlaag van blikvernauwing de locatie Haasnoot-Griek aangewezen om
daar een nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek te vestigen. Door bewust een
paar oogkleppen op te zetten heeft men zichzelf in de hoek geverfd. Die
oogkleppen bestonden uit een paar lijntjes die om het centrum van het zeedorp
zijn getrokken. Er mocht alleen binnen die lijntjes worden gezocht naar een
bruikbare plek. Elders heeft KiesKatwijk al aangetoond dat dit een
onverstandige werkwijze is die grote problemen oproept:
LINK
Strategie
De nieuwe bibliotheek
is niet onomstreden, en dat is niet zo gek want het gaat wel om een investering
die 11 miljoen euro omvat. Er zijn zelfs twee partijen, HvK en VVD, die in
principe helemaal geen geld aan de bibliotheek willen besteden als ik ze goed
begrijp. Daarom heeft het College een strategie toegepast die in Katwijk wel
eens wordt aangeduid als de “puntzak”. Men knipt het vraagstuk in hapklare
brokken, en laat de raad stapje voor stapje besluiten nemen die uiteindelijk
noodzakelijkerwijs eindigen in het gewenste eindresultaat.
Fuik

Bij elke
volgende stap zijn er minder keuzemogelijkheden, en je wordt als raad dus in
een fuik gelokt. Bij de bibliotheek is eerst een besluit genomen over het
concept van een vernieuwde instelling, die minder met boeken en meer met mensen
bezig zal zijn. Vervolgens wordt er nu besloten over de locatie, maar zonder
dat er enig inzicht bestaat over hoe het gebouw zal worden vormgegeven. Dat is
de volgende stap, nadat overigens de nodige mensen zijn uitgekocht op wiens
terrein men wil bouwen. Helemaal aan het eind van het verhaal zal de financiële
aap uit de mouw komen. Ik voorspel met 99% zekerheid dat hierbij “tegenvallers”
zullen optreden, maar ja als je A gezegd hebt kun je moeilijk B achterwege
laten.

Impasse
Onze
voorspelling is uitgekomen, de werkwijze leidt zowel letterlijk als figuurlijk naar
een doodlopende weg. De hoofdreden is dat je in een heel compact centrum waar
alles dicht op elkaar staat geen massaal groot gebouw kunt wegzetten. Dat gaat
enorm veel geld kosten en zo’n groot gebouw past er qua schaal en maat gewoon
niet. Wij zijn voorstanders van “gezond verstand politiek”, zagen dit al
aankomen en daarom heeft Anna Marie van der Plas in het verleden de
locatie Visserijschool naar voren gebracht als een redelijk alternatief. Hier
kunt u er alles over lezen: LINK
De denkfout
Het College
heeft in feite één criterium verabsoluteerd en als een onbespreekbaar item bestempeld, en dat
is de ligging van de locatie binnen de getekende lijntjes. Alle andere criteria,
zoals beschikbare ruimte, parkeermogelijkheden, bouwkundige complexiteit, of
het passend zijn in de omgeving worden variabel gedacht en zijn gescoord op een
overigens nogal subjectief lijstje. De oplossing voor de impasse is helder. Ga breder
kijken buiten de lijntjes en neem de afstand t.o.v. je ideaallocatie, en dat is
blijkbaar winkelcentrum Zeezijde, gewoon mee als een variabele die je desgewenst
kunt scoren. Dus een locatie op de Princestraat krijgt een 10, en elke 100
meter afstand tot de brillenwinkels aldaar leidt tot een lager cijfer. Dat is
logica. Overigens blijft het keuzeproces een subjectieve tak van sport want
anders zouden we de gemeenteraad kunnen vervangen door een computer.
De verwarring
De
verwachte deconfiture vond plaats in de commissievergadering, geen enkele
locatie van het lijstje is natuurlijk goed genoeg of springt er echt bovenuit. Alle
locaties van het lijstje bevatten helaas compromissen en scoren wat ons betreft
onvoldoende. De minst slechte optie is vanzelfsprekend niet per definitie ook goed genoeg.
En dus
vindt iedereen in de gemeenteraad wat anders en is er geen meerderheid te
krijgen op een locatie waar iedereen zich echt gelukkig bij voelt. In de
opperste verwarring die ontstond stelden sommigen voor om een soort (al dan
niet openbaar) achterkamertjesoverleg te houden. “Laten we bij elkaar gaan
zitten in een keukentafeloverleg”, was de kreet. Ik heb hier eerlijk gezegd geen
voorstelling bij. Ongelooflijk en op zijn minst naïef. Men had net 1,5 uur bij
elkaar gezeten en was er niet uitgekomen. Zou een andere tafel uitkomst bieden
? Of bedoelde men iets anders dat niet gezegd kon worden ?  

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com