Gemeente Katwijk betaalt de hoofdprijs.

De Kracht van Lokale politiek


Focus
op Duinvallei bezorgt inwoners problemen

 

Woensdagochtend 8 januari
waren zowel KiesKatwijk als ook de Wijkraad Katwijk aan den Rijn aanwezig bij
de provinciale commissie Verkeer & Milieu. Door een eerdere lobby van beide
clubs bij de provinciale politiek en vooral door de welwillende medewerking van
Statenlid Martin Loose (PVDA) werd de situatie rond de N206/Rijnlandroute op
het grondgebied van de gemeente Katwijk in de commissie tegen het licht
gehouden. Zowel de Wijkraad als KiesKatwijk hebben gepleit voor een onderzoek
naar een tunnelvariant voor die provinciale weg. Op dit moment wordt het wegvak
bij Valkenburg (Tjalmaweg) op maaiveldniveau ontworpen en is het nog
onduidelijk wat er in Katwijk aan den Rijn gaat gebeuren. Door de massale
publieke druk tijdens de informatieavond van de Wijkraad heeft B&W een
onderzoek naar een tunnelvariant moeten toezeggen. De projectontwikkelaar Campri heeft alle grond langs de N206 opgekocht om
daarmee veel geld te gaan verdienen. Men laat nu het bureau Arcadis uitzoeken wat een tunnel moet kosten. Echter hoe meer kosten aan voorzieningen en
infrastructuur worden besteed, des te minder zal er aan winst overblijven op
het project dat de codenaam Duinvallei heeft gekregen.
Plaatje afkomstig van http://www.christenuniekatwijk.nl/
Katwijk
aan den Rijn valt buiten Rijnlandroute
Het merkwaardige feit doet
zich voor dat het megaproject Rijnlandroute stopt aan het einde van de
Tjalmaweg bij de afslag naar Wassenaar (N441) zodat het wegvak N206 bij Katwijk
aan den Rijn apart gefinancierd moet worden. Het is niet de Provincie maar de
gemeente Katwijk samen met Campri die hier het voortouw hebben. De consequentie
hiervan is dat het Rijk en de gemeenten in de regio niet meebetalen aan het
wegvak bij Katwijk aan den Rijn. Het project Duinvallei valt immers niet onder
de scope van de Rijnlandroute zoals men dat noemt. Deze domme move is bewust
beleid van de gemeente Katwijk die nu alles zelf moet betalen, op een beperkte
bijdrage van de Provincie Zuid-Holland na.
Katwijk
is de melkkoe van de regio
De regiogemeenten die
verenigd zijn in het samenwerkingsverband Holland-Rijnland hebben met elkaar
een Regionaal Investeringsfonds (RIF) gevormd dat 180 miljoen euro omvat en
waaruit met 75 miljoen euro in de Rijnlandroute stopt. Maar dat bedrag komt
niet ten goede aan de provinciale weg bij Katwijk aan den Rijn omdat dit buiten
de scope van de Rijnlandroute valt. De gemeente Katwijk heeft meer dan 37
miljoen euro in het RIF gestopt en is per inwoner daarmee de meest betalende
gemeente. Als de gemeente Leiden per inwoner net zoveel zou betalen als de
Katwijkers dan zouden ze 6,5 miljoen euro meer in het fonds moeten storten. De vijf
gemeenten in de Bollenstreek zouden in dat geval zelfs meer dan 30 miljoen euro
meer hebben moeten betalen. Andersom zou Katwijk 16 miljoen euro terugkrijgen
uit het RIF als ze hetzelfde tarief als de bollengemeenten zou betalen aan de
verzameling regionale projecten.
Leiden
heeft het slim gespeeld
Vanuit het RIF van 180
miljoen euro wordt 75 miljoen besteed aan de Rijnlandroute. Deze weg is in
feite niets anders dan een rondweg rond Leiden. De gemeente Leiden heeft zijn
infrastructuur de afgelopen decennia wat dit betreft verwaarloosd en krijgt deze
nu voor het grootste deel door de regiogemeenten, de Provincie en het Rijk
gefinancierd. Het feit dat er een Leidse minister van Infrastructuur is zal
daar niet vreemd aan zijn. Op zichzelf zijn er overigens goede argumenten om
die weg te realiseren  maar het is van de
gekke dat Katwijk per inwoner de hoofdprijs betaalt. Het is nog veel gekker dat
er elders tunnels en verdiepte ligging worden gerealiseerd maar dat men de Katwijkers
wil opzadelen met een bovengrondse snelweg dwars door de woonwijken. Het aller gekste
is dat ons eigen gemeentebestuur dit zo geregeld heeft !
Katwijk
is het sulletje in de regio
Katwijk omvat 16% van de
inwoners in de regio maar betaalt 32% van de investeringen in de regio. De
overige projecten naast de Rijnlandroute zijn nauwelijks van belang voor
Katwijk en dan is zo’n scheve lastenverdeling extra zuur voor de inwoners van
Katwijk. Zo betalen Katwijkers aan de Duinpolderweg in de Bollenstreek meer dan
de inwoners uit de bollengemeenten zelf. U begrijpt inmiddels waarom in Katwijk
de nieuwe politieke partij KiesKatwijk echt geen overbodige luxe is.
Geld
van Duinpolderweg naar Rijnlandroute
De vorige maand is de
genoemde Duinpolderweg, die de N206 ter hoogte van de Zilk met de A44 moet
verbinden, besproken in dezelfde provinciale commissie V & M. Daar bleek
dat het nut en de noodzaak van deze weg nogal omstreden is en dat het Rijk er
waarschijnlijk geen geld in gaat stoppen. Dat biedt mogelijkheden om de pakweg
20 miljoen euro van de Provincie en de 37,5 miljoen euro van Holland-Rijnland voor
de Duinpolderweg te besteden aan een fatsoenlijk inpassing van de N206 ter
hoogte van Katwijk aan den Rijn en Valkenburg. Dat zou bovendien een eerlijker
verdeling van de lusten en lasten binnen Holland Rijnland geven. KiesKatwijk
heeft dat bepleit bij de Provincie Zuid-Holland en we werden daarin volledig
gesteund door zowel 50Plus als CU/SGP, terwijl D66 hier fel op tegen bleek te
zijn.
Er
zijn kansen als de gemeente Katwijk dat wil
In het algemeen bleken PvdD,
PVV, 50Plus, CU/SGP, PvdA en SP, de een nog wat enthousiaster dan de ander,
allemaal positief en onderschreven ze ons verhaal. Groen Links is principieel tegen
de Rijnlandroute en bewandelde allerlei zijwegen. Alleen D66 en de VVD waren
niet voor een tunnel. Het CDA zwamde een beetje in de rondte met nietszeggende
praatjes en was naar eigen zeggen in ieder geval nog niet toe aan een tunnel. De
gedeputeerde de Bondt (VVD) bleef zich echter verschuilen achter de gemeente
Katwijk en was niet van plan op een of andere manier uit de leunstoel te komen.
Ze heeft met het College
van B&W van Katwijk een dealtje gesloten waarbij ze er met 5 miljoen euro
en een sigaar uit de Katwijkse doos vanaf komt. De sigaar bestaat uit
bezuinigingen op de Rijnlandroute langs Valkenburg die worden besteed aan
Katwijk aan den Rijn. De Bondt vindt het allemaal wel best zo net als B&W
van Katwijk. De Gedeputeerde heeft nog 500 km weg te beheren en gaat voor
kwantiteit en is blijkbaar wat minder in kwaliteit of leefbaarheid
geïnteresseerd.
Harre vd Nat (SP)
Interessant is de
opmerking van SP-voorman van der Nat, die samen met CDA en VVD ook in de leidende
provinciale coalitie zit. Hij zei dat als de gemeente Katwijk het voortouw neemt
hij bereid is om opnieuw naar deze kwestie te kijken.
Dit betekent dat er een
opening is en dat er politieke meerderheden te halen zijn in de Provincie
Zuid-Holland. Maar dan moet de gemeente Katwijk iets willen en in actie komen.
Het huidige bewind in Katwijk gaat zichzelf niet aan de haren uit het zelf gecreëerde
moeras trekken. Het is dus tijd voor verandering.
Beluister ook dit radio-interview op Omroep West: Link
Het videoverslag van de commissie Verkeer & milieu is hier terug te zien: Link2

Leidsch Dagblad: Link3

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com