Gemeentelijke organisatie onderbrengen bij bakker van Maanen ?

De Kracht van Lokale politiek


KiesKatwijk constateert recidive bij
B&W
Naar
aanleiding van het havendrama is er een motie van wantrouwen ingediend tegen
het college van B&W. De aanleiding is natuurlijk duidelijk. Na het Coligny
debacle heeft het college ruimschoots de gelegenheid gehad om de problemen met
het management en de organisatie op te lossen. Als dan na een aantal jaren
blijkt dat er helemaal niets veranderd is, en er opnieuw miljoenen door het
afvoerputje zijn gegaan, dan is dat schokkend en onaanvaardbaar. 
Het rapport over het Coligny debacle (december 2012)
Onbewust onbekwaam
Alle partijen
in de gemeenteraad hebben soortgelijke of nog sterkere kwalificaties gebruikt.
Het is te gek voor woorden dat er na drie jaar nog helemaal niets veranderd is.
Bovendien is het niet aannemelijk dat het hier een incident of gevalletje pech
betreft. Een extern bureau bracht een dergelijk ongekend falen op allerlei
terrein aan het licht dat daaruit de conclusie moet worden getrokken dat er
iets fundamenteels fout zit. Dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor de
kwaliteit en de kosten van alle “producten” die worden opgeleverd. En je kunt
mij niet wijsmaken dat de werksfeer op de betrokken afdelingen goed is en dat
het er prettig werken is. Ons burgerraadslid Jos de Best sprak in dit verband van
“onbewust onbekwaam”. Het gemeentelijk management is ernstig in gebreke
gebleven, men is duidelijk niet in control. Het allerergste is dat men dit voor
het college van B&W verborgen heeft kunnen en willen houden.
Geen handdoek in de ring
KiesKatwijk
verwachtte dat de eindverantwoordelijken op bestuurlijk en ambtelijk niveau gezien
deze situatie de handdoek in de ring zouden werpen om daarna de zaak door
anderen te laten oplossen. Dat is echter niet gebeurd. Voor wat betreft de betrokken
wethouder hebben we daar begrip voor omdat hij pas een paar weken in functie
is. Vervolgens is het dan in onze ogen noodzakelijk om als college met een oplossingsrichting
te komen die echt geloofwaardig is en werkt. KiesKatwijk wil dat de leiding
wordt overgenomen door een interimmanager die een plan van aanpak maakt en die dat
zelf gaat uitvoeren. Wij hebben er geen vertrouwen in dat de leiding zichzelf
deze keer wel aan de eigen haren uit het moeras kan trekken. Daar hebben we het
college op aangesproken. Maar daar doet men net of zijn neus bloedt.
Het Coligny rapport (2012): een exacte kopie van het Havendrama (2016)
Uit een ander vaatje tappen
Wat dan
voor ons de druppel is die de emmer doet overlopen is de houding van het
college. De lichaamstaal sprak boekdelen. Op 7 april was het “wij hebben het
niet geweten”, dus waar zeur je over ? Op 14 april was het vooral irritatie en
het zich op edele delen getrapt voelen waardoor men in de slachtofferrol schoot.
Dat is niet de goede houding. Het boetekleed aantrekken en erkennen dat
ambtelijk management en dagelijks bestuur gefaald hebben en dus onderdeel van
het probleem zijn was mooier geweest. Want dan weet je wat je te doen staat,
namelijk het roer omgooien. KiesKatwijk mist dus vooral vertrouwenwekkende maatregelen
waaruit blijkt dat men uit een ander vaatje gaat tappen.
Afgaan als een gieter
Met name de
burgemeester moet het zich als aanvoerder aantrekken dat de gemeente opnieuw
dramatisch gefaald heeft bij een technisch project. De afstandelijke en
afzijdige houding van het college bij het functioneren van het ambtelijk
apparaat de afgelopen jaren heeft de zaak laten doorzieken. De gemeente
Katwijk, het college en het management van de gemeente is afgegaan als een
gieter, er zit een lelijke kras in het blazoen. Was het Coligny debacle niet
een voldoende waarschuwing ? Men blijkt nog steeds niet competent te zijn. Waar
zijn de verantwoordelijken de afgelopen jaren eigenlijk mee bezig geweest ?
Misschien moeten we delen van het gemeentehuis maar door bakker van Maanen
laten managen. Het onderstaande filmpje geeft precies de oplossingsrichting die de gemeente Katwijk ook zou kunnen toepassen.
Oude wijn in oude zakken
Weer met
dezelfde herstelmaatregelen komen die vroeger niet geholpen hebben is geen
uiting van lef of van inzicht in de achterliggende oorzaken. Een flutbriefje
naar de gemeenteraad sturen waarin bevestigd wordt hoe de formele
verantwoordelijkheden liggen geeft geen blijk van een echt gevoel van urgentie.
Er vindt geen koerswijziging plaats, hoe kunnen we daar nu in de gegeven
situatie vertrouwen in hebben ?
Coalitiepartijen medeverantwoordelijk
De
coalitiepartijen vonden het gesloten houden van de eigen rijen blijkbaar opnieuw
belangrijker dan het belang van de gemeente en haar inwoners. Het bleef bij wat
gratuit gekef voor de bühne. Daarmee maakt men zichzelf medeverantwoordelijk
want zo wordt de zaak niet opgelost. B&W wist bij voorbaat dat ze met alles
konden wegkomen. Zelfreflectie was daarom overbodig, het eigen ego beschermen was
het hoofddoel. Met de schijn ophouden dat er weinig mis is en gewoon doorgaan
op de ingeslagen weg krijgen we het lek natuurlijk nooit boven water, en dus is
het wachten op de volgende misser. Je vraagt je trouwens ook af wat er
ondertussen nog meer is misgegaan dat toevallig niet in de openbaarheid is
gekomen.
Vertrouwen
Het
vertrouwen is natuurlijk duchtig beschadigd. Hoe kan een wethouder nu nog
verder met een management dat de waarheid voor hem verborgen heeft gehouden, en
dat niet in staat is gebleken om de fundamentele onderliggende oorzaken aan te
vatten ? Alle raadsfracties hebben uitgesproken dat er sprake is van een
onderliggend cultuurprobleem. Naar verwachting is dat alleen nog te behandelen met een
shocktherapie.
Gebakken peren
KiesKatwijk
zag daarom geen andere uitweg dan om nu maar eens keihard met de vuist op de
politieke tafel te slaan. We hebben de motie van wantrouwen vooral gesteund om
daarmee een doordringend signaal af te geven. Eerlijk gezegd wisten we tevoren
dat die motie het niet zou halen. Bij het aftreden van een compleet college en
alle ellende die daarmee samenhangt zou het medicijn trouwens erger zijn geweest dan de
kwaal. Het is ook absoluut niet zo dat het complete college of het hele
ambtelijk apparaat slecht zou functioneren. Met name in het vorige college is
er veel fout gegaan. De meeste betrokken bestuurders uit die periode hebben
inmiddels het veld geruimd. Jammer dat de nieuwe bestuurders in deze casus tot
nog toe niet het lef hebben getoond om echt doortastend op te treden. Als men
dat direct na het Coligny debacle had gedaan en daar een miljoen euro aan had
besteed dan waren we goedkoper uit geweest. Want nu kost het 3 miljoen euro en
zitten we nog steeds met de gebakken peren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com