KiesKatwijk is loze beloftes van de politiek zat

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk heeft inmiddels zijn buik vol van alle loze beloftes die partijen de afgelopen tijd aan onze inwoners hebben gedaan. Ook de grote winnaar bij de verkiezingen, DURF, maakt er een potje van. Dit komt het vertrouwen in de politiek niet ten goede”, aldus Gijsbert Schrijvers van KiesKatwijk.

Tijdens de verkiezingen zag KiesKatwijk partijen al beloftes doen die echt niet waargemaakt konden worden. De verkiezingen zijn daarom misschien wel gewonnen door burgers blij te maken met een dode mus! Dat is een hele slechte zaak omdat dit het groeiende anti overheidssentiment nog meer brandstof geeft. Zo wilde DURF stoppen met het gasloos maken van de wijk Kalkoven. Het was zelfs de grootste belofte van de partij tijdens de verkiezingen. Nu maanden later komt de aap uit de mouw en zegt de voormalig voorman, en nu wethouder Sonny Spek, dat er heel veel voordelen aan het aardgasvrij maken zitten en dat hij wil vasthouden aan het plan! Als je niet doet wat je zegt krijg je een onbetrouwbare overheid, en laat je de kiezers in de kou staan.

In de raadscommissie over de prestatieafspraken met Dunavie kwam diezelfde partij met een motie om de huren van Dunavie te laten bevriezen. Groots kondigden ze dat aan in de media en kranten. DURF weet heel goed dat de gemeente geen rechtstreekse zeggenschap heeft over de bedrijfsvoering van een woningcorporatie. DURF kan ook weten dat die huurbevriezing er nooit gaat komen. Als je dan toch gaat uitpakken met zo’n sinterklaasactie ben je onverantwoord bezig.

Het is de bakker opdragen om geen appeltaart te verkopen. Maar nog erger is het dat als we Dunavie inkomsten zouden ontzeggen, die ze hard nodig hebben, ze daarmee in grote problemen zouden komen. Die inkomsten zijn hard nodig voor verduurzaming en onderhoud van de woningen. En Dunavie moet ook voldoende in kas hebben om straks te kunnen investeren in nieuwbouw of om het personeel te kunnen betalen. Onhaalbare dingen roepen vanaf de zijlijn zonder echt inzicht in de boekhouding van Dunavie is niet handig. Het geeft ook blijk van wantrouwen naar een belangrijke partner van de gemeente. Maar het ergste is dat je huurders blij maakt met een dooie mus. Dat leidt tot een kater.

Net als bij de aanpassing van de horecatijden, de nachtbus, of het alternatieve plan voor het oudejaarsfeest van SKA wordt er feitenvrij van alles bedacht dat onrealistisch is. Op den duur versterkt dat het ongenoegen van burgers. Leuke dingen voor de mensen bedenken vanuit de leunstoel, zonder het die mensen zelf te vragen of de feiten te kennen, leidt tot beleid dat meer problemen oproept dan dat de maatregel zou moeten oplossen. Niemand zit bijvoorbeeld te wachten op extra overlast of meer uitgaansgeweld door meer uitgaanspubliek naar Katwijk te trekken met een nachtbus en ruimere openingstijden.

Het gaat er niet om de partij DURF op de korrel te nemen maar helaas grossierden zij de afgelopen periode wel in de verkoop van loze beloften. Maar ook anderen bezondigen zich hieraan. Recent kwam de VVD bijvoorbeeld met het bericht dat ze er alles aan gaan doen om het tunneltje onder de N206 open te houden voor auto’s. De VVD weet dat er inmiddels door B&W afspraken zijn gemaakt met de provincie over de restauratie van de tunnel, verlichting en inrichting, en dat in het kader van een veel groter project. Dat is niet meer terug te draaien omdat dan alle ingewikkelde plannen op de schop zouden moeten. In voorgaande commissies is ook duidelijk geworden dat het onmogelijk is om de tunnel groter te maken, en dat de huidige situatie niet veilig is. Het voetpad is amper een voetpad te noemen en kan ook niet groter gemaakt worden zolang er auto’s rijden. In alle onderzoeken en commissies is de conclusie getrokken dat het niet anders kan. Nu komt opeens de VVD met een bericht met de suggestie dat alternatieven uitvoerbaar zouden zijn. Hiermee worden verwachtingen gewerkt die alleen maar tot teleurstellingen kunnen leiden.

KiesKatwijk wil graag het eerlijke verhaal vertellen. De coalitiepartijen hebben geprobeerd om in de gemeentebegroting het Gat van Valkenhorst, de enorme personeelsuitbreiding, en de gigantische toekomstige verhogingen van de lokale belastingen te verdonkeremanen. Mede daarom zijn we verontwaardigd over de recente poging van DURF om met een onrealistisch voorstel voor huurbevriezing de mensen in Katwijk opnieuw zand in de ogen te strooien. Dit was voor ons de druppel die de emmer deed overlopen.

KiesKatwijk hoopt dat partijen voortaan wat beter nadenken over de verwachtingen die ze bij onze inwoners wekken voor dat ze hun plannetjes in de publiciteit gooien. Strooien met huurbevriezingen e.d. helpt niet bij het herstellen van het vertrouwen.

Gijsbert Schrijvers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com