Naast energiearmoede straks ook belastingarmoede in Katwijk

De Kracht van Lokale politiek

Durf, CU, SGP, Gemeentebelangen, D66 en de VVD laten inwoners in de kou staan

De aap is uit de mouw gekomen

Wat eigenlijk wel te verwachten was werd in een commissievergadering nu ook keihard toegegeven door een meerderheid van de politieke partijen. Alle partijen, behalve PvdA, CDA en KiesKatwijk staken de loftrompet over het bestemmingsplan Valkenhorst dat 30 juni in stemming wordt gebracht. Hier zit maar 20% sociale huur in en 65% van de woningen (3585 stuks) wordt echt onbetaalbaar duur. De gemeente Katwijk moet bovendien rond de 120 miljoen euro bijbetalen voor alle voorzieningen die het Rijk niet wil vergoeden. Dat is een enorm bedrag voor onze gemeente die er financieel niet echt sterk, of zeg maar zwak voorstaat. Het Rijk gaat wel gigantische winsten boeken op de grondverkoop. Nergens in Nederland wordt er door gemeenten op deze slechte voorwaarden gebouwd. In Katwijk is het blijkbaar geen probleem.

Belastingen worden torenhoog

Het kan niet anders of de lokale belastingen gaan hierdoor gigantisch omhoog. Dat hebben Durf, CU en SGP trouwens al aangekondigd. Katwijk loopt ook nog het risico om failliet te gaan c.q. art. 12 gemeente te worden. Alle huishoudens in de gemeente gaan omgerekend 4500 euro extra betalen via de belastingen alleen al voor Valkenhorst. Tegelijkertijd zullen slechts weinigen terecht kunnen in de huurwoningen omdat die voor het merendeel voor de regio zijn, die overigens niks meebetaalt. De peperdure koopwoningen zullen de meeste Katwijkers niet kunnen betalen. Die worden gebouwd voor expats uit de grote steden. De straks torenhoge lokale belastingen zullen vooral voor de mensen met een kleine portemonnee een enorm groot probleem worden.

Naast energiearmoede ook belastingarmoede

Er is straks naast energiearmoede ook belastingarmoede om het over de overige kosten voor levensonderhoud maar niet te hebben. Dat stapelt allemaal op, maar de lokale politiek kijkt blijkbaar graag de andere kant op. Ongeveer 30% van de gezinnen in Katwijk zit in de groep van lagere inkomens. De lokale belastingen zijn echter voor iedereen gelijk, dus juist die mensen worden hier extra zwaar getroffen. Tegelijkertijd vist deze groep achter het net want betaalbaar wonen op Valkenhorst zit er voor de meesten niet in. Wel betalen maar niet wonen.

Smoezenboek

Het is om moedeloos van te worden, want het kan dus echt anders als de politieke wil er zou zijn. Maar Durf, CU, SGP, Gemeentebelangen, D66 en de VVD willen liever in het gareel achter wethouder Gerard Mostert (CU) blijven lopen dan opkomen voor de eigen inwoners. Ze verzinnen allerlei smoezen voor zichzelf om zich te rechtvaardigen.

KiesKatwijk gaat een amendement indienen om op Valkenhorst niet 65% onbetaalbaar duur maar 65% betaalbaar te bouwen. Dat laatste is ook conform het beleid dat Hugo de Jonge namens het kabinet heeft afgekondigd. Dat amendement van KiesKatwijk gaat het niet halen maar dan weet u straks welke partijen de belangen van de gewone Katwijkers niet verdedigen maar iets anders.

Wie het snapt mag het zeggen

Het is trouwens niet zo goed voorstelbaar wat die argumenten zouden kunnen omvatten. Snelheid van bouwen is echt een smoesje. Iets anders horen we eigenlijk niet. De feiten zijn dat het woningbouwprogramma in strijd is met lokaal beleid, regionaal beleid, provinciaal beleid en ook niet past in het actuele Rijksbeleid van Hugo de Jonge. Dat is op zichzelf al een reden om het bestemmingsplan onaanvaardbaar te achten. Maar de meerderheid van de partijen vindt het allemaal prima.

We kunnen ons voorstellen dat de kiezers op de genoemde partijen van Durf, via de christelijke partijen t/m D66, GB en VVD, die ons allen een oor aannaaien met Valkenhorst, erg teleurgesteld zijn. Durf neemt hier een grote verantwoordelijkheid. Van de andere partijen was het al redelijk duidelijk waar ze stonden. De PvdA is op de valreep gelukkig bijgedraaid waarvoor hulde. Maar de kiezers van Durf hadden de hoop dat er wat zou veranderen. Wat gaat er dan veranderen? Wie het weet mag het zeggen. Misschien moeten we een referendum over Valkenhorst organiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com