Valkenhorst is voor Katwijk onbetaalbaar

De Kracht van Lokale politiek

Het uur van de waarheid nadert

Zwak bestuur

Het is nauwelijks voorstelbaar dat het woord Valkenhorst niet in het coalitieprogramma voorkomt, en toch is dat het geval. Dat was ook een van de redenen waarom dat akkoord niet serieus genomen kon worden. Valkenhorst betreft het belangrijkste issue van na de oorlog en er is van alles mis mee. Tot nog toe is de gemeenteraad in het algemeen gehoorzaam mee gemarcheerd richting een debacle. Sommigen zeggen dat de raad heeft mee gemarchandeerd met het voorgaande college die een voor onze inwoners zeer negatief contract heeft afgesloten met het Rijksvastgoedbedrijf. Dat gaat iedere burger veel geld kosten en levert nauwelijks huizen op voor Katwijkers.

Welke partij is er voor de inwoners?

Gedurende de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad nog nooit iets besloten over Valkenhorst. Er is door B&W volstaan met het selectief toewerpen van brokjes informatie, meestal in geheime sessies. Maar een bestemmingsplan kan alleen maar door een gemeenteraad worden vastgesteld. Dus deze maand is het uur van de waarheid. Het is inmiddels gebleken dat het nieuwe college op de oude voet doorgaat. Durf is blijkbaar het nieuwe CDA. Tenzij de fractie van Durf straks het college de voet gaat dwarszetten en laat zien dat ze een partij voor de inwoners is. Valkenhorst is dus de lakmoesproef of de fractie van Durf bestaat uit meelopers of uit mensen die zelf kunnen nadenken, en die het lef hebben om er het beste voor onze inwoners uit te halen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle andere partijen. Als je het huidige bestemmingsplan voor Valkenhorst gaat goedkeuren dan ben je geen partij die de belangen van de gewone inwoners vertegenwoordigt. Dat moet ook de achterban van partijen als CU, SGP en CDA goed beseffen. Ook zal straks duidelijk worden of PvdA, GB en D66 elitaire clubs zijn met wappie neigingen of dat ze echts iets willen doen aan fatsoenlijke volkshuisvesting.

U krijgt een rekening van 4500 euro

Uitgaande van 27.000 huishoudens in de gemeente Katwijk (waarvan 30% met een laag inkomen) gaan deze huishoudens via de lokale belastingen straks elk 4500 euro aan Valkenhorst bijdragen als het verlies tot 120 miljoen beperkt kan worden. De regio draagt geen cent bij. 65% van de 5600 woningen wordt peperduur en zal in ieder geval onbereikbaar zijn voor “gewone mensen”. Wie subsidieert hier eigenlijk wie? Hoe kunnen de Katwijkse wethouders en raadsleden dit voor hun (onze) rekening nemen? Dit is een van de vragen die straks centraal zou moeten staan in de gemeenteraad bij het besluit over het bestemmingsplan.

Nog meer ellende

Bedenk hierbij dat de enorme lasten die voortvloeien uit Valkenhorst ook nog eens tot aanzienlijke verschraling van het voorzieningenniveau in de gemeente Katwijk zal leiden. Voetbalvelden, meer groen in de gemeente of een bibliotheek zijn niet meer te betalen. Tegelijk zal de belasting naar record hoogte gaan. Daarom heeft KiesKatwijk voor de verkiezingen ook gezegd dat Katwijk failliet dreigt te gaan als we de rekening voor Valkenhorst van 120 miljoen gaan accepteren. Weet iemand één goede reden om dat te doen? Het kan echt anders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com