De gemeente Katwijk loopt vast.

De Kracht van Lokale politiek

Accountant geeft waarschuwing, KiesKatwijk krijgt gelijk.

Wijs geworden door ervaringen nemen we tegenwoordig het ideaal van “de maakbare samenleving” wat minder serieus. De overheidssector blijft belangrijk maar is door afbraakpolitiek sterk verzwakt. Dat geldt ook voor Katwijk. Als er moeilijk gedaan wordt over nieuwe kleedkamers voor Valken ‘68 dan is dat niet omdat men dat de club niet gunt maar omdat het geld er gewoon niet meer is. Dat is geen natuurverschijnsel maar een rechtstreeks gevolg van onverantwoord beleid uit het recente verleden dat tot nu toe niet wordt aangepast.

Katwijk heeft zichzelf in de hoek geverfd

Afgelopen donderdag was de accountant op bezoek bij de gemeenteraad met enkele behartenswaardige adviezen over het lange termijn beleid. Kort samengevat bracht hij de boodschap dat Katwijk zijn ambities voor de toekomst noodgedwongen moet bijstellen. Wat de politiek wil kan gewoonweg niet waargemaakt worden. Er zijn een aantal oorzaken. Ten eerste is het geld binnenkort op. We kunnen niet veel meer schulden maken dan we nu al hebben. Daarnaast gaat het Rijk onze inkomsten korten vanaf 2026. Elk nieuw plan van Katwijk leidt daarom helaas direct tot verhoging van de lokale belastingen. Dat hebben we al gemerkt maar ook daar zit een bovengrens aan.

Gat van Valkenhorst

Het meeste geld is nodig voor het geheime maar gigantische verlies dat Katwijk op Valkenhorst gaat leiden. En vervolgens moeten we voor meer dan 100 miljoen aan scholen gaan vernieuwen. Die kostenposten hebben enorme gevolgen voor alle gebieden waarop de gemeente actief is. In feite kunnen we dit gewoon niet betalen. Er moet zwaar geschrapt worden, van verkeersveiligheid tot zorg voor ouderen vanwege deze molenstenen om onze gemeentelijk nek.

Katwijk geen aantrekkelijke werkgever

Maar er is nog een reden waarom er grenzen aan de groei van Katwijk zitten en dat is de krappe arbeidsmarkt. Dit zijn dus de twee belangrijkste en nogal risicovolle problemen van Katwijk. Het geld is op en te weinig mensen willen bij de gemeente Katwijk werken.

Gaat de kinderburgemeester ons redden?

Helaas zijn slechts enkelen in de gemeenteraad in staat om de ernst van deze situatie in te schatten. Daarom kon het gebeuren dat er onder de rook van het komende debacle besloten werd om voor 140.000 euro per jaar voortaan een kinderburgemeester en een kinderraad in te stellen. Er wordt op de werkvloer een excuusambtenaar aangesteld die er in zijn eentje voor moet zorgen dat de cultuur op het gemeentehuis gaat veranderen. Ook wordt onder onmogelijke voorwaarden een referendum mogelijk. Niemand zit in Katwijk op deze dure flauwekul te wachten. Het dilettantisme is echt onbeschrijflijk. De enige reden waarom de gemeentekas voor dit bedrag beroofd wordt is omdat DURF dan bij de volgende verkiezingen kan zeggen dat er een kroonjuweel van hen is gerealiseerd. Een kroonjuweel waarmee Katwijk weinig opschiet.

We hebben een partij met lef nodig

Wat we nodig hebben is een partij die het wurgcontract met het Rijksvastgoedbedrijf durft open te breken. Dan kunnen we pakweg 100 miljoen verlies op Valkenhorst t.b.v. dure expats en de rijkskas ombuigen in broodnodige voorzieningen voor onze eigen inwoners. Die staan straks met lege handen, en daar is de huidige coalitie voor verantwoordelijk. Onze inwoners worden het slachtoffer van dit zwakke bestuur, via onvoldoende verkeersveiligheid en via ontbrekende zorgvoorzieningen tot en met peperdure huizen op Valkenhorst die gewone mensen niet kunnen betalen.

Boem is ho

Maar dat wurgcontract van tafel halen wordt tegengehouden door de mensen die in het verleden zijn gezwicht voor het Rijksvastgoedbedrijf. Zij kunnen de harde feiten niet onder ogen zien want dat zou betekenen dat ze het eigen falen moet toegeven. Ze zijn mentaal niet in staat om die stap te zetten, ze gaan door tot Katwijk op de muur klapt. Net als bij de kwestie Noordzeepassage destijds. Ook de mensen van DURF gaan hier geen verandering brengen want die lopen netjes in de pas. Als de zaak straks ploft trekken de verantwoordelijken aan hun stutten en zitten de inwoners met de gebakken peren.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com